CÔNG BỐ NGƯỜI TRÚNG THƯỞNG

CÔNG BỐ NGƯỜI TRÚNG THƯỞNG
  • Công bố người trúng thưởng bốc thăm ngẫu nhiên vòng sơ tuyển (15/7)Xem tiếp >
  • Công bố người trúng thưởng bốc thăm ngẫu nhiên trò chơi “Nối hình với từ tiếng Hàn tương ứng” (19/8)Xem tiếp >
  • Công bố người trúng thưởng bốc thăm ngẫu nhiên phần bình chọn vòng 2 (22/8)Xem tiếp >
  • Công bố người trúng thưởng bốc thăm ngẫu nhiên phần bình chọn vòng 3 (22/8)Xem tiếp >
  • Công bố người trúng thưởng bốc thăm ngẫu nhiên trò chơi “Viết tên của mình bằng tiếng Hàn” (26/9)Xem tiếp >