Hàn Quốc, Bắc Triều Tiên và Bộ Tư lệnh Liên hợp quốc thảo luận về phi vũ trang Khu vực an ninh chung

Hàn Quốc, Bắc Triều Tiên và Bộ Tư lệnh Liên hợp quốc thảo luận về phi vũ trang Khu vực an ninh chung

  • Đăng tải : 2018-10-17 10:27:41
  • Cập nhật : 2018-10-17 17:57:52

Hàn Quốc, Bắc Triều Tiên và Bộ Tư lệnh Liên hợp quốc ngày 16/10 đã nhóm họp tại Bàn Môn Điếm, để thảo luận về việc...

Chi tiết >

Hàn Quốc, Bắc Triều Tiên và Bộ Tư lệnh Liên hợp quốc thảo luận về phi vũ trang Khu vực an ninh chung

Bắc Triều Tiên trao trả một công dân Hàn Quốc

  • Đăng tải : 2018-10-17 13:51:01
  • Cập nhật : 2018-10-17 18:00:21

Hàn Quốc, Bắc Triều Tiên và Bộ Tư lệnh Liên hợp quốc thảo luận về phi vũ trang Khu vực an ninh chung

339 người tị nạn Yemen được cho phép cư trú nhân đạo tại Hàn Quốc

  • Đăng tải : 2018-10-17 13:24:45
  • Cập nhật : 2018-10-17 18:37:03
Internet Radio On-Air Window to KBS WORLD Radio Window to KOREA
Hội nghị thượng đỉnh liên Triều 2018
Toàn cảnh Bắc Triều Tiên
청취자 만족도 조사 결과 -V
Tiếng Hàn không khó (Mobile)
Dịch vụ khác
Dịch vụ RSS
  • Dịch vụ RSS
  • Đăng ký địa chỉ RSS, có thể cập nhật liên tục tin tức, các chuyên mục trên website của KBS WORLD Radio.

<

3 / 4

>