Hơn 75% hộ gia đình Hàn Quốc đóng tiền điện cao hơn năm ngoái

Đăng tải : 2018-08-22 17:52:10 Cập nhật : 2018-08-23 10:52:00

Hơn 75% hộ gia đình Hàn Quốc đóng tiền điện cao hơn năm ngoái

Theo số liệu kiểm tra công tơ điện của Tổng công ty điện lực Hàn Quốc (KEPCO), trong tổng số 8,74 triệu hộ gia đình có ngày kiểm tra công tơ điện từ ngày 1/8 đến ngày 12/8, có 6,59 triệu hộ tăng tiền điện so với năm ngoái (chiếm 75,5%). Mức tăng bình quân theo hộ gia đình là 17.258 won (15,4 USD). 
 
Trong tổng số hộ, có 4,84 triệu hộ (55,4%) có mức tăng trên 20.000 won (17,8 USD). 14,8% số hộ có mức tăng từ 20.000 won đến 50.000 won (từ 17,8 đến 44,7 USD), 4% số hộ có mức tăng từ 50.000 won đến 100.000 won (từ 44,7 đến 89,4 USD), 1,4% hộ có tiền điện tăng trên 100.000 won (89,4 USD). 2,8% số hộ vẫn giữ nguyên mức tiền điện so với năm trước. 22% số hộ thậm chí còn có tiền điện giảm.
 
Nếu xét riêng hộ gia đình có ngày kiểm tra công tơ điện là ngày 12/8, tức bao gồm khoảng thời gian nắng nóng nhiều nhất, thì số tiền điện tăng so với năm ngoái, nhưng xu hướng chung thì không có sự khác biệt lớn.
 
Số tiền điện mà KEPCO thống kê nói trên vẫn chưa phản ánh chính sách nới lỏng biểu giá điện lũy tiến tạm thời mà Chính phủ công bố vào đầu tháng này, nên dự kiến nếu áp dụng biểu giá điện lũy tiến nới lỏng thì tiền điện bình quân tháng sẽ giảm khoảng 10.000 won (8,9 USD).
 
Phía KEPCO nhận định chính sách nới lỏng biểu giá điện lũy tiến của Chính phủ sẽ mang lại hiệu quả giảm giá điện không nhỏ cho các hộ gia đình.

[Photo : YONHAP News]

  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • In bài
  • Danh sách
  • Top
prev  prev  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 next
Internet Radio On-Air Window to KBS WORLD Radio Window to KOREA
Hội nghị thượng đỉnh liên Triều 2018
Toàn cảnh Bắc Triều Tiên
청취자 만족도 조사 결과 -V
Tiếng Hàn không khó (Mobile)
Dịch vụ khác
KBS World Radio Mobile
  • KBS World Radio Mobile
  • Ứng dụng mới này cung cấp tất cả nội dung chính, các chương trình phát thanh của KBS World Radio như On-Air (phát sóng trực tiếp)...

<

1 / 4

>