Thông qua nguyên tắc quốc tế đầu tiên về trí tuệ nhân tạo

Đăng tải : 2019-05-23 11:20:53 Cập nhật : 2019-05-23 11:33:27

Thông qua nguyên tắc quốc tế đầu tiên về trí tuệ nhân tạo

Ngày 22/5 (giờ địa phương), ngày họp đầu tiên của Hội nghị Bộ trưởng thường niên của Tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế (OECD), 42 nước đã thông qua dự thảo khuyến nghị "Nguyên tắc của OECD về trí tuệ nhân tạo" với sự nhất trí toàn diện.

Dự thảo có nội dung trí tuệ nhân tạo phải theo đuổi phát triển bền vững, xây dựng một cuộc sống hạnh phúc và khoẻ mạnh, mang lại lợi ích cho con người và Trái đất. Đặc biệt, OECD khuyến nghị hệ thống trí tuệ nhân tạo phải được thiết kế đảm bảo tôn trọng về sự chi phối của luật pháp, nhân quyền, giá trị dân chủ, tôn trọng tính đa dạng, và phải bao gồm các biện pháp an toàn thích hợp, vì một xã hội công bằng, chính nghĩa, như cho phép con người có thể can thiệp vào những nơi cần thiết.

Ngoài ra, dự thảo yêu cầu phải đảm bảo quy trình công khai minh bạch với toàn bộ hệ thống trí tuệ nhân tạo, sao cho người dùng có thể hiểu và đưa ra phản bác về kết quả khi vận hành trí tuệ nhân tạo.

OECD đề xuất Chính phủ các nước thúc đẩy đầu tư cả ở khối Nhà nước và tư nhân vào nghiên cứu và phát triển trí tuệ nhân tạo một cách đáng tin cậy, kêu gọi các nước chia sẻ thông tin, hợp tác cùng nhau trong việc hình thành tiêu chuẩn quốc tế, nhằm quản lý và giám sát một cách có trách nhiệm đối với trí tuệ nhân tạo.

Dự thảo khuyến nghị về trí tuệ nhân tạo có sự tham gia của 36 quốc gia thành viên OECD cùng một số nước khác là Bra-xin, Argentina, Colombia, Costa Rica, Peru và Ru-ma-ni, trong đó Hàn Quốc đã đóng vai trò chủ đạo trong quá trình thảo luận dự thảo.

Dự thảo này không mang tính chất ràng buộc về mặt pháp lý vì có hình thức là dự thảo khuyến nghị. Tuy nhiên, do tới thời điểm hiện tại vẫn chưa có nguyên tắc quốc tế nào về trí tuệ nhân tạo, nên có thể coi đây là tiêu chuẩn quan trọng trong tương lai của công nghệ trí tuệ nhân tạo, robot.

[Photo : YONHAP News]

  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • In bài
  • Danh sách
  • Top
prev  prev  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 next
Internet Radio On-Air Window to KBS WORLD Radio Window to KOREA
Hội nghị thượng đỉnh liên Triều 2018
Toàn cảnh Bắc Triều Tiên
청취자 만족도 조사 결과 -V
Tiếng Hàn không khó (Mobile)
Dịch vụ khác
Dịch vụ RSS
  • Dịch vụ RSS
  • Đăng ký địa chỉ RSS, có thể cập nhật liên tục tin tức, các chuyên mục trên website của KBS WORLD Radio.

<

3 / 4

>