Tận hưởng Hàn Quốc
Hội chứng Soon-sil
순실증, trong đó từ 순실 được lấy từ tên của bà Choi Soon-sil và 증 là chứng bệnh, triệu chứng; như vậy, ta tạm hiểu thuật ngữ này là "hội chứng Soon-sil".
Các bạn quan tâm tới tình hình chính trị, xã hội Hàn...
prev  prev  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 next
Internet Radio On-Air Window to KBS WORLD Radio Window to KOREA
Hội nghị thượng đỉnh liên Triều 2018
Toàn cảnh Bắc Triều Tiên
청취자 만족도 조사 결과 -V
Tiếng Hàn không khó (Mobile)
Dịch vụ khác
KBS World Radio Mobile
  • KBS World Radio Mobile
  • Ứng dụng mới này cung cấp tất cả nội dung chính, các chương trình phát thanh của KBS World Radio như On-Air (phát sóng trực tiếp)...

<

1 / 4

>