Tận hưởng Hàn Quốc
Hội chứng Soon-sil
순실증, trong đó từ 순실 được lấy từ tên của bà Choi Soon-sil và 증 là chứng bệnh, triệu chứng; như vậy, ta tạm hiểu thuật ngữ này là "hội chứng Soon-sil".
Các bạn quan tâm tới tình hình chính trị, xã hội Hàn...
prev  prev  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 next
Internet Radio On-Air Window to KBS WORLD Radio Window to KOREA
Hội nghị thượng đỉnh liên Triều 2018
Toàn cảnh Bắc Triều Tiên
청취자 만족도 조사 결과 -V
Tiếng Hàn không khó (Mobile)
Dịch vụ khác
Dịch vụ RSS
  • Dịch vụ RSS
  • Đăng ký địa chỉ RSS, có thể cập nhật liên tục tin tức, các chuyên mục trên website của KBS WORLD Radio.

<

3 / 4

>