Sinh nhật các thính giả
 • “26/06/2017~02/07/2017”
 • Ngay 26Thang 06
  • Đào Mạnh Hùng
  • Ngoc Lam
  • Nguyễn Thanh Huyền
  • Nguyễn Thị Quyên
  • Nguyễn Văn Sơn
  • Pham Thi Phuong Oanh
  • Phùng Thị Minh Phương
  • Trần Nguyễn Ngọc Hương
  • Tran Thi Lien
  • Tran Van Di
  • Vũ Quỳnh Mai
 • Ngay 27Thang 06
  • Đặng Thi Hong Vinh
  • Nguyen Huong Mai
  • Nguyễn Khắc Phúc
  • Phạm Thị Thùy Anh
  • Truong Thi Thanh Thanh
  • 김안나
 • Ngay 28Thang 06
  • Dao Thi Mai Thanh
  • Nguyễn Thị Trang
  • Nguyen Van Thanh
  • 찬티창
 • Ngay 29Thang 06
  • Trần Cao Sang
  • Tran Nguyen Dinh Nhan
 • Ngay 30 Thang 06
  • Bui Ngoc Lan
  • Hoàng Ngọc Linh
  • Nguyễn Hùng Dũng
  • Nguyen Viet Thuy
  • Võ Ngọc Bích
  • 니엔판단냔
 • Ngay 01 Thang 07
  • Giang Bội Trân
  • Nguyen Dinh Huong
  • Pham Thu Thao
 • Ngay02 Thang 07
  • Do Thi Thanh Dung
  • Hoàng Thùy Dung
  • Mai Anh Tuyết
prev  prev  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 next
Internet Radio On-Air Window to KBS WORLD Radio Window to KOREA
Tiếng Hàn không khó (Mobile)
Toàn cảnh Bắc Triều Tiên
Dịch vụ khác
KBS World Radio Mobile
 • KBS World Radio Mobile
 • Ứng dụng mới này cung cấp tất cả nội dung chính, các chương trình phát thanh của KBS World Radio như On-Air (phát sóng trực tiếp)...

<

1 / 4

>