Sinh nhật các thính giả
 • “21/08/2017~27/08/2017”
 • Ngay 21 Thang 08
  • Le viet Cong
 • Ngay 22 Thang 08
  • Doan Son Ha
  • Mai The Anh
  • Như Thủy
 • Ngay 23 Thang 08
  • Bùi Hải Thanh
  • Bui Van Hoa
  • Luu Trien Xuan
 • Ngay 24 Thang 08
  • Dang Van Thin
  • ĐInh Thanh
  • Lê Ngọc Hải Băng
  • Trần Nam Long
  • Võ Thị Ngọc Loan
 • Ngay 25 Thang 08
  • Lục Tuyết Anh
  • Nguyễn Thị Mỹ Dung
  • 뿌이반두안
 • Ngay 26 Thang 08
  • Nguyễn Xuân Lộc
 • Ngay 27 Thang 08
  • Nguyễn Quang Thắng
  • Vũ Thị Bích Ngọc
prev  prev  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 next
Internet Radio On-Air Window to KBS WORLD Radio Window to KOREA
Tiếng Hàn không khó (Mobile)
Toàn cảnh Bắc Triều Tiên
Dịch vụ khác
Dịch vụ RSS
 • Dịch vụ RSS
 • Đăng ký địa chỉ RSS, có thể cập nhật liên tục tin tức, các chuyên mục trên website của KBS WORLD Radio.

<

3 / 4

>