Sinh nhật các thính giả
 • “11/12/2017~17/12/2017"
 • Ngay 11 Thang 12
  • Hoàng Thị Thảo Huyền
  • Nguyễn Trần Thành Tâm
  • Trần Thị Thanh Tâm
 • Ngay 12 Thang 12
  • ĐẶng Thị Ngọc Anh
  • Hoàng Thùy Linh
  • Le Buu Thi Quynh Hoa
  • Lê Phước Sơn
  • Lê Thị Thu Hiền
  • Nguyễn Thị Thúy Ngà
  • Trần Thu Nga
 • Ngay 13 Thang 12
  • Dinh Thi Quynh Hoa
  • Pham Ngoc Anh
  • Phạm Thái Thanh Vy
  • Trần Thanh Chúc Ly
 • Ngay 14 Thang 12
  • Kieu Thi Tuyen
  • Trần Trọng Hùng
 • Ngay 15 Thang 12
  • Bùi Thanh Long
  • Bùi Thị Xuân Nhi
  • Bùi Văn Liêm
  • ĐInh Thị Xuân Hoa
  • Ha Xuan Hai
  • Le Anh Dao
  • Trương Vĩnh Thái
  • Vu Thi Sen
 • Ngay 16 Thang 12
  • Lê Hà Giang
  • Ngoc Lam
  • Nguyen Thanh Chung
  • Nguyen Thi Hoa
  • Trương Thị Thúy Hà
 • Ngay 17 Thang 12
  • Đỗ Ly Na
  • Hà Ngọc Thu
  • Luong Thi Cai
  • Nguyen Quang Tam
  • Nguyen Thi Bich Thuy
  • Phạm Hồng Quang
  • Pham Trien
  • Tran Quoc Gia
  • Trần Thanh Hiếu
  • Trần Thanh Hiếu
prev  prev  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 next
Internet Radio On-Air Window to KBS WORLD Radio Window to KOREA
Tiếng Hàn không khó (Mobile)
Toàn cảnh Bắc Triều Tiên
Dịch vụ khác
Dịch vụ RSS
 • Dịch vụ RSS
 • Đăng ký địa chỉ RSS, có thể cập nhật liên tục tin tức, các chuyên mục trên website của KBS WORLD Radio.

<

3 / 4

>