Sinh nhật các thính giả
 • “22/10/2017~16/10/2017"
 • Ngay 16 Thang 10
  • Nguyen Thi Thanh
  • Dau Ngoc Linh
  • Nguyễn Thị Thu Thảo
  • Ly Hoang Anh
  • Nguyễn Lê Phương Linh
  • Nguyen Thi Hang
  • Nguyễn Thu Trà
  • Hoang Tuan
  • Trương Thị Huyền Trang
  • Lê Văn Hùng
  • Nguyễn Trần Ý Như
  • Nguyễn Thị Huệ Hạnh
  • Quách Minh Tân
 • Ngay 18 Thang 10
  • Le Viet Nhan
  • Hoang Trung Thong
  • Trần Thị Ạt
  • Ninh Tran Van Dung
  • Trần Thị Thúy Hường
  • Đặng Mậu Thảo
  • Phạm Thị Hà My
  • Trinh Thi Phuong
 • Ngay 19 Thang 10
  • Nguyễn Thanh Bình
  • Lê Thị Tuyết
  • Vu Thi Hoa
  • 고은지
  • 부티화
  • Pham Thi Nga
  • Bùi Văn Hướng
  • Võ Nguyễn Quỳnh Như
 • Ngay 20 Thang 10
  • Mã Thị Mười
  • Nguyễn Thanh Tuấn
  • Võ Văn Dũng
  • Phan Thanh Nhat
  • Pham Trung Manh
  • Nguyen Duc Linh
  • Đỗ Thị Kim Chi
  • Nguyễn Thị Cẩm Thơ
  • Lê Bá Nhật
  • Vu Thi Van Anh
  • Trần Thị Hoài Linh
  • Trần Ngọc Long
  • Trương Phúc Nguyên
  • Võ Phạm Ngọc Quý Nghĩa
 • Ngay 21 Thang 10
  • Võ Ngọc Triển
  • Vũ Thị Trang
  • Lê Thị Hồng Xuân
  • ĐInh Phương Thảo
  • Trương Công Thành
  • Trương Diệu Linh
  • Nguyễn Nhật Thu
 • Ngay 22 Thang 10
  • Vu Thi Bien
  • Nguyen Duong Kim Chau
  • Lã Thị Vân Dung
  • Trương Thanh Linh
  • Trần Thị Thanh Trúc
  • Nguyễn Hồ Hải Vân
  • Nguyễn Kim Hoàn
prev  prev  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 next
Internet Radio On-Air Window to KBS WORLD Radio Window to KOREA
Tiếng Hàn không khó (Mobile)
Toàn cảnh Bắc Triều Tiên
Dịch vụ khác
KBS World Radio On-Air
 • KBS World Radio On-Air
 • Đây là ứng dụng phát sóng trực tiếp (On-Air) trên smartphone, nơi các bạn có thể dễ dàng truy cập và nghe các chương...

<

2 / 4

>