Sinh nhật các thính giả
 • “19/02/2018~25/02/2018"
 • Ngay 19 Thang 02
  • Nguyễn Lê Hậu Giang
  • Nguyễn Thanh Bình
  • Nguyễn Thị Huyền
  • Nguyễn Thu Lộc
  • Trần Văn Kiều
 • Ngay 20 Thang 02
  • Đỗ Thị Hạnh Phước
  • Nguyễn Thanh Tâm
  • Nguyễn Thị Liễu
 • Ngay 21 Thang 02
  • Bùi Tấn Dạt
  • Lê Hùng Phú
  • Nguyễn Hoàng Diệp Anh
  • Nguyễn Thị Ngọc
  • Nguyễn Trọng Nghĩa
  • Trần Thị Minh Tuyến
 • Ngay 22 Thang 02
  • Lê Thanh Tâm
  • Lê Thị Bích Như
  • Nguyễn Hà Phương
  • Trương Thị Cẩm Vân
 • Ngay 23 Thang 02
  • Kiêu Quốc Trí
  • Nguyễn Hồng Duyên
  • Nguyễn Thị Xuân
  • Trịnh Thị Huế
 • Ngay 24 Thang 02
  • Hoàng Văn Chương
  • Nguyễn Thị Thanh Xuân
  • Trần Hồng Nhung
  • Trương Thanh Hà
  • 응오티트엉
 • Ngay 25 Thang 02
  • Nguyễn Thị Thu Phương
  • Phuc Nguyen
 • Ngay 26 Thang 02
  • Đặng Văn Ngọc
  • Đinh Công Thành
  • Ngô Thị Kim
prev  prev  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 next
Internet Radio On-Air Window to KBS WORLD Radio Window to KOREA
청취자 만족도 조사 결과 -V
Tiếng Hàn không khó (Mobile)
Toàn cảnh Bắc Triều Tiên
Dịch vụ khác
KBS World Radio Mobile
 • KBS World Radio Mobile
 • Ứng dụng mới này cung cấp tất cả nội dung chính, các chương trình phát thanh của KBS World Radio như On-Air (phát sóng trực tiếp)...

<

1 / 4

>