2017-08-21

Watch the Video

Mẫu câu trong tuần

귀에 쏙쏙 들어와요 (Dễ hiểu quá)
[Qùi-ê-sốc-sốc-đừ-rơ-òa-yồ]

Phân tích

Là câu nói ở dạng thân mật kính trọng nhằm khẳng định điều ai đó nói rất dễ hiểu
귀 tai
에 ở, vào (từ bổ trợ chỉ địa điểm, thời gian)
들어오다 vào
* 귀에 들어오다 lọt vào tai, thấm vào tai
쏙쏙 (phó từ) mô tả nhiều thứ cùng đi vào hoặc thoát ra
-아요/어요 đuôi câu khẳng định dạng kính trọng thân mật
→ 귀 + 에 + 쏙쏙 + 들어오다 + -아요/어요
= 귀에 쏙쏙 들어와요 Dễ hiểu quá

Cách diễn đạt
* Tìm hiểu cách nói “귀에 들어오다”

귀 tai + 들어오다 vào
→ 귀에 들어오다 lọt vào, thấm vào tai, dễ hiểu
→ 귀에 쏙쏙 들어와요.
Nhiều điều lọt vào tai = Dễ hiểu quá.
머리 đầu + 들어오다 vào
→ 머리에 들어오다 lọt vào, thấm vào đầu, dễ hiểu
→ 머리에 쏙쏙 들어와요.
Nhiều điều thấm vào đầu = Dễ hiểu quá.


* Tìm hiểu phó từ “쏙쏙”

쏙쏙 Chỉ dáng vẻ nhiều thứ cùng lúc lọt vào hoặc thoát ra đâu đó
Bóng vào khung thành/rổ liên tục공이 골에 쏙쏙 들어가다.
Miêu tả hình ảnh các em bé cùng thò đầu ra ngoài cửa sổ고개를 쏙쏙 내밀다.
Miêu tả hình dáng ai đó gầy tọp hẳn đi, bị giảm cân mạnh살이 쏙쏙 빠졌다.


* Một số cách khen đối phương giải thích dễ hiểu

Anh giải thích dễ hiểu quá.설명을 쉽게 해주시네요.
Dễ hiểu thật đấy. 이해하기 쉽다.
(Nghe lời anh giảng), tôi hiểu được ngay바로 이해되네요.


* Từ “순” với nghĩa “thuần, nguyên chất”

순 thuần, nguyên chất, không lẫn tạp금 vàng→ 순금 Vàng nguyên chất, vàng ròng
이익 Lợi nhuận→ 순이익 Lãi ròng
자산 Tài sản→ 순자산 Tài sản ròng
우리말 Tiếng nói của chúng ta→ 순우리말 Từ thuần Hàn
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • In bài
  • Danh sách
  • Top
prev  prev  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 next
Internet Radio On-Air Window to KBS WORLD Radio Window to KOREA
Hội nghị thượng đỉnh liên Triều 2018
Toàn cảnh Bắc Triều Tiên
청취자 만족도 조사 결과 -V
Tiếng Hàn không khó (Mobile)
Dịch vụ khác
KBS World Radio Mobile
  • KBS World Radio Mobile
  • Ứng dụng mới này cung cấp tất cả nội dung chính, các chương trình phát thanh của KBS World Radio như On-Air (phát sóng trực tiếp)...

<

1 / 4

>