2017-09-11

Watch the Video

Mẫu câu trong tuần

정신이 하나도 없네 (Thật là loạn hết cả lên)
[Dờng–si-ni-ha-na-đô-ợp-nề]

Phân tích

Là câu cảm thán về tình huống, trạng thái cuống quýt, hỗn loạn đến mức không còn tâm trí nào.
정신 tinh thần, tâm trí
하나도 đến một cái cũng...
없다 không có
정신 + 하나도 + 없다 + đuôi câu cảm thán thân mật “–네”
= 정신이 하나도 없네 Một chút tâm trí cũng không có/ Thật là loạn hết cả lên.

Cách diễn đạt
* Cách nói “không có tâm trí” trong tiếng Hàn

정신 = tâm trí, khả năng, sức phán đoán để hành động, làm việc gì đó
정신이 없다 = không có tâm trí, chỉ trạng thái hỗn loạn, cuống quýt, mất khả năng phán đoán, không tập trung
정신이 하나도 없다 = Một chút tâm trí cũng không có, cách nói nhấn mạnh trạng thái hỗn loạn, cuống quýt
Tại một nơi quá đông người, nhạc ầm ĩ정신이 하나도 없네.
Thật là hỗn loạn, ầm ĩ quá.
Quá bận rộn đến mức không còn tâm trí, đầu óc nào정신이 하나도 없네.
Thật là bận, không còn tâm trí nào hết.


* Phó từ chỉ trạng thái hỗn loạn, cuống quýt “정신없이”


정신없이 miêu tả hành động làm điều gì cuống cuồng, không kịp suy nghĩ, phán đoán
Người mẹ bận rộn vì con nhỏ, đến bữa không thể tập trung ăn uống đàng hoàng do sốt ruột vì con khócăn cuống cuồng
정신없이 먹다
Trải qua một thời gian rất bận, tới mức không thể mở mắt ra đượcsống bận đến mức không còn tâm trí nào nữa
정신없이 살다


* Cách nói nhấn mạnh hoàn toàn không có gì

Hoàn toàn không có gì = Đến một cái gì cũng không có
... 하나도 없다
Không tìm được chỗ ngồiMột chỗ ngồi cũng không có.
앉을 자리가 하나도 없다.
Khẳng định mình không biết điều gì. Một điều tôi cũng không biết.
아는 게 하나도 없다.


* “정신”-“tâm trí, tinh thần” với ý nghĩa chỉ thái độ, tư tưởng

봉사정신Tinh thần tình nguyện
절약정신Tinh thần tiết kiệm
민주주의정신Tinh thần dân chủ
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • In bài
  • Danh sách
  • Top
prev  prev  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 next
Internet Radio On-Air Window to KBS WORLD Radio Window to KOREA
Hội nghị thượng đỉnh liên Triều 2018
Toàn cảnh Bắc Triều Tiên
청취자 만족도 조사 결과 -V
Tiếng Hàn không khó (Mobile)
Dịch vụ khác
KBS World Radio On-Air
  • KBS World Radio On-Air
  • Đây là ứng dụng phát sóng trực tiếp (On-Air) trên smartphone, nơi các bạn có thể dễ dàng truy cập và nghe các chương...

<

2 / 4

>