2017-11-13

Watch the Video

Mẫu câu trong tuần

뻔한 거 아니야? (Không phải rõ ràng rồi sao?)
[Pơn-han-gơ-à-ni-a]

Phân tích

Là câu hỏi tu từ được dùng để khẳng định một việc nào đó quá rõ ràng, có thể nhìn thấy và nhận ra một cách dễ dàng, được dùng để hỏi xác nhận khi thấy đối phương đã làm tổn thương ai đó rồi lại tỏ ý giúp đỡ
뻔하다 rõ ràng, nhìn thấy rõ
→ 뻔한 거 điều rõ ràng
아니다 không phải
뻔한 거 + 아니다 + đuôi câu hỏi dạng thân mật “-아/어?”
= 뻔한 거 아니야?

Cách diễn đạt
* Ứng dụng cách hỏi “Không phải rõ ràng rồi sao?” trong một số tình huống

Đến gần ngày nghỉ lễ Tết, người bạn đi cùng bạn nói rằng “Sao hôm nay đường tắc vậy nhỉ?”.→ Đáp lại: 뻔한 거 아냐?
(Không phải (lý do) rất rõ ràng sao?)
Cùng một người chị cùng xem một bộ phim. Thấy tình tiết và mô típ phim rất quen thuộc và đoán được kết quả→ Nói với chị ở dạng thân mật kính trọng: 뻔한 거 아니에요?
(Không phải quá rõ rồi sao?)

* Lưu ý:
- Cách hỏi tu từ “Không phải rõ ràng rồi sao?” thường được nói ở dạng thân mật
- Sau câu “Không phải rõ ràng rồi sao?” thường có thêm câu giải thích phía sau mang tính phỏng đoán như “Có lẽ...”, “Chắc là...”

* Một số cách nói khẳng định điều gì đó rõ ràng và dễ nhận thấy

“뻔하다”
“rõ ràng, dễ nhận thấy”
Câu nhấn mạnh:
뻔하잖아. Quá rõ ràng rồi mà.
Câu cảm thán:
뻔하네. Rõ ràng quá rồi nhỉ.
불 보듯 뻔하네. Rõ ràng như nhìn thấy lửa rồi nhỉ.
“안 봐도 비디오”
“Dù không nhìn cũng như xem video”
안 봐도 비디오지.
Không nhìn cũng thừa biết/ Biết thừa.


* Nhấn mạnh nội dung câu nói bằng cách đặt câu hỏi tu từ

Cụm danh từ + “아니야?”-“Không phải sao?”
→ Không phải là như thế nào sao?
Nhấn mạnh điều gì đó là đương nhiên당연한 거 아니야?
Không phải là điều đương nhiên sao?
Nhấn mạnh việc làm gì đó là quá muộn너무 늦은 거 아니야?
Không phải là quá muộn rồi sao?
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • In bài
  • Danh sách
  • Top
prev  prev  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 next
Internet Radio On-Air Window to KBS WORLD Radio Window to KOREA
Hội nghị thượng đỉnh liên Triều 2018
Toàn cảnh Bắc Triều Tiên
청취자 만족도 조사 결과 -V
Tiếng Hàn không khó (Mobile)
Dịch vụ khác
KBS World Radio Mobile
  • KBS World Radio Mobile
  • Ứng dụng mới này cung cấp tất cả nội dung chính, các chương trình phát thanh của KBS World Radio như On-Air (phát sóng trực tiếp)...

<

1 / 4

>