2018-02-05

Watch the Video

Mẫu câu trong tuần

조심해서 다녀오세요 (Hãy đi cẩn thận nhé)
[Dồ-sim-hè-sơ-đà-niơ-ô-sê-yô]

Phân tích

Là câu chào tạm biệt được sử dụng trong trường hợp người ở lại nói với người ra đi, dặn dò người đó đi cẩn thận rồi quay trở về.
조심하다 cẩn thận
-아/어서 cấu trúc kết nối thể hiện ý nghĩa hành động trước xảy ra dẫn đến hành động tiếp theo
조심해서 cẩn thận để rồi...
다녀오다 đi rồi lại trở về
* 조심해서 + 다녀오다 + đuôi câu mệnh lệnh ở dạng kính trọng -세요
→ 조심해서 다녀오세요. Hãy đi rồi về cẩn thận nhé/ Đi cẩn thận nhé.

Cách diễn đạt
* Các cách người ở lại chào người đi khi người đó tạm vắng mặt một thời gian ở các dạng kính ngữ

갔다오다 = 다녀오다 = Đi rồi lại về
Thân mật조심해서 다녀와.
Kính trọng thân mật조심해서 다녀와요.
Kính trọng조심해서 다녀오세요.
잘 다녀오세요.
잘 갔다오세요.


* Phó từ “조심히”-“một cách cẩn thận”

조심히 + câu mệnh lệnh = Hãy làm gì cẩn thận
조심히 다녀오세요.Hãy đi cẩn thận nhé.
조심히 들어가요.Hãy về cẩn thận nhé.
조심히 걸으세요.Hãy bước cẩn thận nhé.
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • In bài
  • Danh sách
  • Top
prev  prev  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 next
Internet Radio On-Air Window to KBS WORLD Radio Window to KOREA
Hội nghị thượng đỉnh liên Triều 2018
Toàn cảnh Bắc Triều Tiên
청취자 만족도 조사 결과 -V
Tiếng Hàn không khó (Mobile)
Dịch vụ khác
KBS World Radio Mobile
  • KBS World Radio Mobile
  • Ứng dụng mới này cung cấp tất cả nội dung chính, các chương trình phát thanh của KBS World Radio như On-Air (phát sóng trực tiếp)...

<

1 / 4

>