2018-02-12

Watch the Video

Listen Audio

Mẫu câu trong tuần

기억 안 나? (Không nhớ sao?)
[Ghì-ớc-àn-ná]

Phân tích

Là câu hỏi ở dạng thân mật xác nhận xem đối phương có nhớ ra điều gì không.
기억 나다 nhớ
-안 cấu trúc phủ định ngắn
기억 안 난다 không nhớ
* 기억 안 난다 + đuôi câu hỏi ở dạng thân mật –아/어?
→ 기억 안 나? Không nhớ sao?

Cách diễn đạt
* Các cách hỏi đối phương “Không nhớ sao” ở các dạng kính ngữ

Thân mật기억 안 나?
Kính trọng thân mật기억 안 나요?
Kính trọng기억 안 나세요?
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • In bài
  • Danh sách
  • Top
prev  prev  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 next
Internet Radio On-Air Window to KBS WORLD Radio Window to KOREA
Hội nghị thượng đỉnh liên Triều 2018
Toàn cảnh Bắc Triều Tiên
청취자 만족도 조사 결과 -V
Tiếng Hàn không khó (Mobile)
Dịch vụ khác
KBS World Radio On-Air
  • KBS World Radio On-Air
  • Đây là ứng dụng phát sóng trực tiếp (On-Air) trên smartphone, nơi các bạn có thể dễ dàng truy cập và nghe các chương...

<

2 / 4

>