2018-02-19

Watch the Video

Listen Audio

Mẫu câu trong tuần

예술이야 (Xinh, tuyệt)
[Yề-su-ri-yà]

Phân tích

Là cách nói so sánh để miêu tả ai, cái gì tuyệt vời, đẹp.
(Trong tình huống hội thoại mang nghĩa là “xinh, đẹp”)
예술 nghệ thuật
이다 là
* 예술 + 이다 + đuôi câu thân mật –아/어→ 예술이야. Tuyệt, xinh, đẹp, hay

Cách diễn đạt
* Ứng dụng với cách nói “예술이다”

Danh từ + 예술이다
얼굴 khuôn mặt + 예술이다→ 얼굴이 예술이다. Mặt xinh.
음식 món ăn + 예술이다→ 음식이 예술이다. Món ăn ngon tuyệt.
가사 lời bài hát + 예술이다→ 가사가 예술이다. Lời bài hát hay tuyệt.
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • In bài
  • Danh sách
  • Top
prev  prev  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 next
Internet Radio On-Air Window to KBS WORLD Radio Window to KOREA
Toàn cảnh Bắc Triều Tiên
청취자 만족도 조사 결과 -V
Tiếng Hàn không khó (Mobile)
Dịch vụ khác
KBS World Radio On-Air
  • KBS World Radio On-Air
  • Đây là ứng dụng phát sóng trực tiếp (On-Air) trên smartphone, nơi các bạn có thể dễ dàng truy cập và nghe các chương...

<

2 / 4

>