2018-02-26

Watch the Video

Mẫu câu trong tuần

배고파 (Đói quá)
[Bè-gô-phà]

Phân tích

Là câu nói ở dạng thân mật để thông báo với đối phương rằng bản thân cảm thấy đói bụng.
배 bụng
고프다 trạng thái trong bụng trống rỗng, muốn ăn
배고프다 đói bụng
* 배고프다 + đuôi câu thân mật –아/어→ 배고파. Đói quá.

Cách diễn đạt
* Cách nói “Đói quá” ở các dạng kính ngữ

Thân mật배고파.
Thân mật kính trọng배고파요.
Kính trọng배고픕니다.


* Cách nói “No quá” ở các dạng kính ngữ

No 배부르다
Thân mật배불러.
Thân mật kính trọng배불러요.
Kính trọng배부릅니다.


* “고프다” với nghĩa “mong muốn, khao khát”

Danh từ + 고프다 mong muốn, khao khát → Khao khát cái gì
사랑 tình yêu + 고프다 → 사랑이 고프다 Khát tình
관심 sự quan tâm + 고프다→ 관심이 고프다 Khao khát sự quan tâm
칭찬 sự khen ngợi + 고프다→ 칭찬이 고프다 Khao khát được khen


* Lưu ý: ý nghĩa “mong muốn, khao khát” của từ “고프다” cùng những ví dụ trên mới chỉ được sử dụng trong đời sống, chưa được chính thức đưa vào từ điển.
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • In bài
  • Danh sách
  • Top
prev  prev  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 next
Internet Radio On-Air Window to KBS WORLD Radio Window to KOREA
Hội nghị thượng đỉnh liên Triều 2018
Toàn cảnh Bắc Triều Tiên
청취자 만족도 조사 결과 -V
Tiếng Hàn không khó (Mobile)
Dịch vụ khác
KBS World Radio Mobile
  • KBS World Radio Mobile
  • Ứng dụng mới này cung cấp tất cả nội dung chính, các chương trình phát thanh của KBS World Radio như On-Air (phát sóng trực tiếp)...

<

1 / 4

>