2018-03-12

Watch the Video

Mẫu câu trong tuần

아무 문제 없어요 (Không có vấn đề gì đâu)
[À-mu-mùn-dê-ợp-sờ-yồ]

Phân tích

Là câu nói ở dạng thân mật kính trọng nhằm khẳng định không có bất cứ điều gì đáng lo, không có vấn đề gì cả.
아무 bất cứ
문제 vấn đề
없다 không có
* 아무 + 문제 + 없다 + đuôi câu khẳng định dạng kính trọng thân mật -아/어요 = 아무 문제 없어요 Không có bất cứ vấn đề gì / Không có vấn đề gì đâu

Cách diễn đạt
* Cách nói “Không có vấn đề gì đâu” ở các dạng kính ngữ

Kính trọng아무 문제 없습니다.
Kính trọng thân mật아무 문제 없어요.
Thân mật아무 문제 없어.


* Một số cách trả lời thay cho câu “Không có vấn đề gì đâu” trong tình huống hội thoại

걱정마.Đừng lo.
이상한 거 탄 거 없어.Mình không pha cái gì lạ vào đâu.
괜찮아.Không sao đâu.
이상 없어.Không có cái gì lạ đâu.


* Từ “아무”-“bất cứ”

아무 + danh từ → bất cứ cái gì
아무 + 걱정 sự lo lắng
아무 걱정 bất cứ lo lắng nào
→ 아무 걱정 없어요.
Không có bất cứ lo lắng gì/ Không có điều gì lo lắng.
아무 + 관심 sự quan tâm
아무 관심 bất cứ sự quan tâm nào
→ 아무 관심 없어요.
Không quan tâm chút nào.
아무 + 생각 suy nghĩ
아무 생각 bất cứ suy nghĩ nào
→ 아무 관심 없어요.
Không có bất cứ suy nghĩ nào.


* Động từ “타다”

타다 Pha, khuấy
커피를 타다Pha cà phê
분유를 타다Pha sữa bột
소금 넣어서 타다Bỏ thêm muối vào và khuấy lên
설탕 넣어서 타다Bỏ thêm đường vào và khuấy lên

  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • In bài
  • Danh sách
  • Top
prev  prev  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 next
Internet Radio On-Air Window to KBS WORLD Radio Window to KOREA
Hội nghị thượng đỉnh liên Triều 2018
Toàn cảnh Bắc Triều Tiên
청취자 만족도 조사 결과 -V
Tiếng Hàn không khó (Mobile)
Dịch vụ khác
KBS World Radio On-Air
  • KBS World Radio On-Air
  • Đây là ứng dụng phát sóng trực tiếp (On-Air) trên smartphone, nơi các bạn có thể dễ dàng truy cập và nghe các chương...

<

2 / 4

>