2018-03-19

Watch the Video

Mẫu câu trong tuần

하고 싶은 거 있어? (Muốn làm cái gì?)
[Ha-gô-si-pưn-gơ-ịt-sớ]

Phân tích

Là câu hỏi ở dạng thân mật được dùng để hỏi đối phương xem người đó có muốn làm gì hay không.
하다 làm
-고 싶다 muốn làm gì
하고 싶다 muốn làm
거 cái
* 하고 싶은 dạng định ngữ của 하고 싶다 + 거 = 하고 싶은 거 điều muốn làm
있다 có
* 하고 싶은 거 + 있다 + đuôi câu hỏi ở dạng thân mật -아/어? = 하고 싶은 거 있어? Có điều gì muốn làm không?/ Muốn làm gì?

Cách diễn đạt
* Các cách hỏi khác thay cho câu “Muốn làm gì?” trong tình huống hội thoại

치고 싶은 거 있어?Muốn đánh, muốn chơi gì?
배우고 싶은 거 있어?Muốn học gì?


* Cách hỏi “Muốn làm gì” trong tiếng Hàn có thể dùng trong nhiều tình huống

Cùng bạn thân vào cửa hàng bán trang sức, hỏi người bạn đó xem có muốn mua, đeo thử cái gì→ 하고 싶은 거 있어?
(dạng thân mật)
Muốn làm gì?/ Muốn thử đeo cái gì?
Hỏi một chị khóa trên xem muốn làm gì sau khi tốt nghiệp, muốn học lên cao hay xin việc→ 하고 싶은 거 있어요?
(dạng kính trọng thân mật)
Muốn làm gì?
Ở tiệm trang sức, chủ tiệm hỏi xem khách muốn thử đeo món đồ nào→ 하고 싶은 거 있으세요?
(dạng kính trọng)
Muốn làm gì?/ Muốn tìm loại gì?


* Cách trả lời cho câu hỏi “Muốn làm gì?” trong tình huống hội thoại

테니스 하고 싶어요.Con muốn học chơi tennis.
테니스 배우고 싶어요.Con muốn học chơi tennis.
아무 것도 하고 싶지 않아요.Con không muốn làm gì cả.


* Từ “뭐든”

뭐든 cái gì cũng
뭐든 엄마가 다 서포트 해줄게.Cái gì mẹ cũng sẽ hỗ trợ cho.
뭐든 열심히 하다Cái gì cũng làm rất chăm chỉ
뭐든 물어보다Hỏi bất cứ cái gì
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • In bài
  • Danh sách
  • Top
prev  prev  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 next
Internet Radio On-Air Window to KBS WORLD Radio Window to KOREA
Hội nghị thượng đỉnh liên Triều 2018
Toàn cảnh Bắc Triều Tiên
청취자 만족도 조사 결과 -V
Tiếng Hàn không khó (Mobile)
Dịch vụ khác
KBS World Radio Mobile
  • KBS World Radio Mobile
  • Ứng dụng mới này cung cấp tất cả nội dung chính, các chương trình phát thanh của KBS World Radio như On-Air (phát sóng trực tiếp)...

<

1 / 4

>