2018-03-26

Watch the Video

Mẫu câu trong tuần

맛있게 먹어 (Ăn ngon nhé)
[Mà-sít-kê-mờ-cờ]

Phân tích

Là câu nói ở dạng thân mật, được dùng để chúc đối phương ăn ngon miệng.
맛있다 ngon → 맛있게 một cách ngon miệng
먹다 ăn
* 맛있다 + 먹다 + đuôi câu thân mật -아/어
= 맛있게 먹어 Hãy ăn một cách ngon miệng/ Ăn ngon nhé.

Cách diễn đạt
* Cách chúc ăn ngon miệng ở các dạng kính ngữ

Thân mật맛있게 먹어.
Thân mật kính trọng맛있게 먹어요.
Kính trọng맛있게 드세요.


* Cách trả lời khi được ai đó mời ăn

“Cảm ơn”감사합니다. (Dạng kính trọng)
고마워요. (Dạng thân mật kính trọng)
고마워. (Dạng thân mật)
Đáp lại rằng “Tôi sẽ ăn thật ngon miệng.”잘 먹겠습니다. (Dạng kính trọng)
잘 먹을게요. (Dạng thân mật kính trọng)
잘 먹을게. (Dạng thân mật)


* Tính từ “ngon” và cách khen món ăn ngon

맛있다 ngon, ngon miệng
Câu “Ngon quá” ở các dạng kính ngữ
Thân mật맛있어. / 맛있네.
Thân mật kính trọng맛있어요. / 맛있네요.
Kính trọng맛있습니다.


* Cách nói “Miễn phí” và “Cho miễn phí, cho thêm”

공짜 / 무료Miễn phí, không mất tiền
공짜로 주다Cho miễn phí
서비스Dịch vụ miễn phí, cho thêm
서비스로 주다 Cho thêm, miễn phí (đồ ăn...)
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • In bài
  • Danh sách
  • Top
prev  prev  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 next
Internet Radio On-Air Window to KBS WORLD Radio Window to KOREA
Hội nghị thượng đỉnh liên Triều 2018
Toàn cảnh Bắc Triều Tiên
청취자 만족도 조사 결과 -V
Tiếng Hàn không khó (Mobile)
Dịch vụ khác
Podcasts
  • Podcasts
  • Dịch vụ tự động tải âm thanh Chương trình tiếng Việt trên máy tính, các thiết bị tương thích như máy nghe nhạc MP3...

<

4 / 4

>