2017-06-08
7 members of girl groups will take part in the first ever variety show with the mission to produce a drama, "Idol Drama Operation Team". "Idol Drama Operation Team" will have seven members of various popular idol groups writing the script and...
prev  prev  1 2 3 4 5 next
Internet Radio On-Air Window to KBS WORLD Radio Window to KOREA
Tiếng Hàn không khó (Mobile)
Toàn cảnh Bắc Triều Tiên
Dịch vụ khác
KBS World Radio On-Air
  • KBS World Radio On-Air
  • Đây là ứng dụng phát sóng trực tiếp (On-Air) trên smartphone, nơi các bạn có thể dễ dàng truy cập và nghe các chương...

<

2 / 4

>