Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Liên hệ

Xin quý vị vui lòng gửi thư từ góp ý, thư tâm sự và thư yêu cầu âm nhạc qua Radio hoặc Internet cho chúng tôi theo địa chỉ dưới đây:

Địa chỉ liên hệ

Vietnamese section KBS WORLD Radio, 13, Yeouigongwon-ro, Yeongdeungpo-gu, Seoul, 07235, Rep. of KOREA

Điện thoại & E-mail

Language Tel E-mail Address
Tiếng Ả Rập 781-3871, 3873 arabic@kbs.co.kr
Tiếng Trung 781-3865, 3866, 3867 chinese@kbs.co.kr
Tiếng Anh 781-3874, 3886 english@kbs.co.kr
Tiếng Pháp 781-3890, 3891 french@kbs.co.kr
Tiếng Đức 781-3882, 3883 german@kbs.co.kr
Tiếng Indonesia 781-3879, 3881 indonesia@kbs.co.kr
Tiếng Nhật 781-3868, 3870 japanese@kbs.co.kr
Tiếng Hàn 781-3862, 3863 korean@kbs.co.kr
Tiếng Nga 781-3893, 3894, 3895 russian@kbs.co.kr
Tiếng Tây Ban Nha 781-3805, 3887, 3888 spanish@kbs.co.kr
Tiếng Việt 781-3875, 3877 vietnam@kbs.co.kr
Tiếng Hàn Tin tức 781-1951, 1952 korean@kbs.co.kr
Internet 781-1962 rki@kbs.co.kr

Fax(miễn phí từ Việt Nam)

+822-781-3694~6

Về chúng tôi
Về KBS WORLD Radio
Liên hệ
Thông báo chung
Bảng thông báo
Hình thức nghe đài
Nội dung phát sóng
Lịch phát sóng
Giờ & Tần số
Sóng ngắn
Tần số FM/AM và vệ tinh
Internet
Kong
Nghe các chuyên mục
Mobile Applications
Podcasts
Flipboard
Dịch vụ RSS
Tương tác
Connect
@KBSWorldRadioKpop