Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Hình thức nghe đài

Hình thức nghe đài

Nội dung phát sóng

Quý vị và các bạn có thể nghe chương trình KBS WORLD Radio thông qua sóng ngắn, internet, KBS KONG và Podcasts.

Mobile Applications

KBS WORLD Radio ra mắt ứng dụng tổng hợp mới!
Hãy trải nghiệm ứng dụng mới thông minh hơn của KBS WORLD Radio!

Xem tất cả

Podcasts

Xem tất cả

Flipboard

Xem tất cả

Về chúng tôi
Về KBS WORLD Radio
Liên hệ
Thông báo chung
Bảng thông báo
Hình thức nghe đài
Nội dung phát sóng
Lịch phát sóng
Giờ & Tần số
Sóng ngắn
Tần số FM/AM và vệ tinh
Internet
Kong
Nghe các chuyên mục
Mobile Applications
Podcasts
Flipboard
Dịch vụ RSS
Tương tác
Connect
@KBSWorldRadioKpop