Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Ồ! Nhà trọ Samgwang (3) 미안해서 어떡해

#Tiếng Hàn qua phim ảnh l 2021-06-14

Tiếng Hàn qua phim ảnh

Mẫu câu trong tuần

미안해서 어떡해 (Xin lỗi, sao giờ)

[mi-an-hae-seo eo-tteo-kae]


Phân tích

Câu nói thể hiện thái độ xin lỗi khi đã làm phiền đối phương hoặc làm gì đó có lỗi ở dạng thân mật trống không.


미안하다     xin lỗi, có lỗi

-아/어/여서    yếu tố thể hiện lý do

어떡해    viết tắt của “어떻게 해” 

어떻게    thế nào

하다        làm

-아/어/여    đuôi câu thân mật trống không


* 미안하다 (xin lỗi) + -아/어/여서 (yếu tố thể hiện lý do) + 어떻게 (thế nào) + 하다 (làm) + -아/어/여 (đuôi câu thân mật trống không) = 미안해서 어떡해 (Xin lỗi, sao giờ)


Cách diễn đạt

* Các dạng kính ngữ của câu "Xin lỗi, sao giờ"

Mức độ kính trọng
Mẫu câu
Thân mật trống không

미안해서 어떡해 

(mi-an-hae-seo eo-tteo-kae)

Thân mật kính trọng

죄송해서 어떡해요 

(joe-song-hae-seo eo-tteo-kae-yo)


* Ứng dụng mẫu câu "Xin lỗi, sao giờ"

Tình huống
Mẫu câu
Ý nghĩa
Xin lỗi bạn vì vô tình làm đổ cà phê lên quần của bạn.

미안해서 어떡해.

(mi-an-hae-seo eo-tteo-kae)

Làm sao giờ, xin lỗi Trâm quá.
Xin lỗi vì bản thân phải về nhà sớm trong khi những đồng nghiệp khác đang làm ngoài giờ.

죄송해서 어떡해요. 

(joe-song-hae-seo eo-tteo-kae-yo)

Làm sao giờ, em rất xin lỗi ạ.


Lựa chọn của ban biên tập