Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Khi hoa trà nở (14) 헛소리하지 말고

2023-06-05

Mẫu câu trong tuần 

헛소리하지 말고 (Đừng nói linh tinh nữa)

[heot-so-ri-ha-ji mal-go]


Phân tích 

Câu ở dạng thân mật trống không dùng khi yêu cầu đối phương đừng nói những lời vô nghĩa hoặc không hợp lý.


                   vô ích

소리                lời nói, ý kiến

헛소리하다    nói bừa, nói vớ vẩn 

-지 말다      đừng

-               yếu tố có chức năng liệt kê


헛소리하다 (nói bừa, nói vớ vẩn) + -지 말다 (đừng) + - (yếu tố có chức năng liệt kê) = 헛소리하지 말고 (Đừng nói linh tinh nữa)


Cách diễn đạt

* Các dạng kính ngữ của câu "Đừng nói linh tinh nữa"

Mức độ kính trọng
Mẫu câu
Thân mật trống không

헛소리하지 말고

(heot-so-ri-ha-ji mal-go)
Thân mật kính trọng

헛소리하지 말고요

(heot-so-ri-ha-ji mal-go-yo)


* Ứng dụng mẫu câu "Cũng chẳng có gì đặc biệt nhỉ"

Tình huống
Mẫu câu
Ý nghĩa
Mắng con tự dưng thèm ăn gà rán vào ban đêm.

헛소리하지 말고 가서 잠이나 자.

(heot-so-ri-ha-ji mal-go ga-seo ja-mi-na ja)

Đừng nói linh tinh nữa. Con đi ngủ luôn đi.

Xử lý khi khách say rượu vừa không trả tiền mà còn nói lung tung và quấy phá.

여기서 자꾸 헛소리하지 말고요, 경찰서로 갑시다.

(yeo-gi-seo ja-kku heot-so-ri-ha-ji mal-go-yo, gyeong-chal-seo-ro gap-si-da)

Đừng nói linh tinh ở đây nữa. Cùng lên công an phường nào!


Lựa chọn của ban biên tập