Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Văn hóa

Lá gan của thỏ (VOD)

2022-06-22

Ngày xửa ngày xưa, ở dưới biển có 4 vị Long vương, mỗi người cai quản một hướng Đông Tây Nam Bắc. Trong số đó, người cai quản vùng biển phía Nam là Nam Hải Long vương rất thích bày đủ cao lương mỹ vị trên đời rồi mở tiệc rượu suốt mấy ngày đêm. Nhưng một ngày nọ.... (Mời xem tiếp)

Lựa chọn của ban biên tập