Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Học tiếng Hàn

Ồ! Nhà trọ Samgwang (4) 그대로세요

#Tiếng Hàn qua phim ảnh l 2021-06-21

Tiếng Hàn qua phim ảnh

Mẫu câu trong tuần

그대로세요 (Trông cô vẫn như xưa)

[geu-dae-ro-se-yo]


Phân tích

Câu dùng để diễn tả về dáng vẻ của ai đó vẫn như trước không có gì thay đổi ở dạng thân mật kính trọng.


그대로     y chang, y hệt

-시-        yếu tố kính ngữ

-아/어요    đuôi câu thân mật kính trọng


* 그대로 (y chang, y hệt) + -시- (yếu tố kính ngữ) + -아/어요 (đuôi câu thân mật kính trọng) = 그대로세요 (Trông cô vẫn như xưa)


Cách diễn đạt

* Các dạng kính ngữ của câu "Trông cô vẫn như xưa"

Mức độ kính trọng
Mẫu câu
Thân mật trống không

그대로다 

(geu-dae-ro-da)

Thân mật kính trọng

그대로세요 

(geu-dae-ro-se-yo)


* Ứng dụng mẫu câu "Trông cô vẫn như xưa"

Tình huống
Mẫu câu
Ý nghĩa
Chào hỏi cô giáo cũ sau 10 năm gặp lại mà trông vẫn như xưa.

어머 선생님, 어쩜 그대로세요.

(eo-meo seon-saeng-nim, eo-jjeom geu-dae-ro-se-yo)

Ôi, thưa cô, sao trông cô vẫn như xưa vậy.
Cô giáo đáp lại rằng học trò cũ trông cũng không thay đổi gì.

너야말로 정말 그대로다.

(neo-ya-mal-lo jeong-mal geu-dae-ro-da)

Em cũng vẫn thế nhỉ.


Lựa chọn của ban biên tập