Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Học tiếng Hàn

Người đàn bà 9,9 tỷ won (9) 이게 말이 돼요?

#Tiếng Hàn qua phim ảnh l 2021-01-25

Tiếng Hàn qua phim ảnh

Mẫu câu trong tuần 

이게 말이 돼요? (Nói vậy có lý không?)

[i-ge ma-ri dwae-yo]


Phân tích 

Câu nghi vấn dùng khi trách mắng hoặc tỏ ý phản đối về việc gì đó vô lý ở dạng thân mật kính trọng.


이게         đây, viết tắt của “이것이” 

말         lời nói

-이        yếu tố đứng sau chủ ngữ

되다        được

말이 되다    được lời, có lý (quán ngữ)

-어요?        đuôi câu hỏi dạng thân mật kính trọng


* 이게 (đây) + 말이 되다 (có lý) + -어요? (đuôi câu hỏi thân mật kính trọng) = 이게 말이 돼요? (Nói vậy có lý không?)


Cách diễn đạt

* Các dạng kính ngữ của câu "Nói vậy có lý không?"

Mức độ kính trọng
Mẫu câu
Thân mật trống không

이게 말이 돼?

(i-ge ma-ri dwae)

Thân mật kính trọng
이게 말이 돼요?
(i-ge ma-ri dwae-yo)
Kính trọng

이게 말이 됩니까? 

(i-ge ma-ri dwaem-ni-kka)


* Ứng dụng mẫu câu "Nói vậy có lý không?"

Tình huống
Mẫu câu
Ý nghĩa
Than vãn về việc chủ nhà muốn tăng thêm tiền đặt cọc gấp hai lần so với giá các nhà xung quanh.

이게 말이 돼? 

(i-ge ma-ri dwae)

Chuyện này có lý không?
Trách móc nhân viên cấp dưới chưa nộp báo cáo dù đã có rất nhiều thời gian để làm.

이게 말이 됩니까? 

(i-ge ma-ri dwaem-ni-kka)

Nói vậy có lý không?


Lựa chọn của ban biên tập