Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Học tiếng Hàn

Người đàn bà 9,9 tỷ won (12) 난 니 편이야

#Tiếng Hàn qua phim ảnh l 2021-02-15

Tiếng Hàn qua phim ảnh

Mẫu câu trong tuần

난 니 편이야 (Tôi về phe anh mà)

[nan ni pyeo-ni-ya]


Phân tích 

Câu dùng để thể hiện bản thân cùng phe với đối phương hoặc thể hiện sự ủng hộ để tiếp thêm sức mạnh cho đối phương ở dạng thân mật trống không.


난         tôi, viết tắt của “나는”

니/네/너의    của bạn, của em, của cháu...

편        phe, phái, bên

-이야        là, đuôi câu thân mật trống không


* 난 (tôi) + 니 (của bạn, của em, của cháu…) + 편 (phe, phái, bên) + -이야 (là) = 난 니 편이야 (Tôi về phe anh mà)


Cách diễn đạt

* Các dạng kính ngữ của câu "Tôi về phe anh mà"

Mức độ kính trọng
Mẫu câu
Thân mật trống không

난 니 편이야

(nan ni pyeo-ni-ya)

Kính trọng

전 팀장님 편입니다 

(jeon tim-jang-nim pyeo-nim-ni-da)


* Ứng dụng mẫu câu "Tôi về phe anh mà"

Tình huống
Mẫu câu
Ý nghĩa
Động viên người bạn là cầu thủ bóng đá trước ngày thi đấu.

난 언제나 니 편이야.

(nan eon-je-na ni pyeo-ni-ya)

Tớ luôn đứng về phía cậu.
Ủng hộ và động viên trưởng phòng đang bị gán tội oan ức.

전 팀장님 편입니다.

(jeon tim-jang-nim pyeo-nim-ni-da)

Em về phe trưởng phòng ạ.


Lựa chọn của ban biên tập