Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Học tiếng Hàn

Đôi giầy đỏ (4) 그게 어때서

#Tiếng Hàn qua phim ảnh l 2022-06-27

Tiếng Hàn qua phim ảnh

Mẫu câu trong tuần 

그게 어때서 (Cái này thì sao nào!)

[geu-ge eo-ttae-seo]


Phân tích 

Câu dùng khi muốn bác bỏ nội dung mà đối phương không hài lòng hay chỉ trích ở dạng thân mật trống không.


그게        đó, viết tắt của “그것이”

어떻다        thế nào, ra sao 

-여서        yếu tố thể hiện lý do


* 그게 (đó) + 어떻다 (thế nào, ra sao) + -여서 (yếu tố thể hiện lý do) = 그게 어때서 (Cái này thì sao nào!)


Cách diễn đạt    

* Các dạng kính ngữ của câu "Cái này thì sao nào!"

Mức độ kính trọng
Mẫu câu
Thân mật trống không

그게 어때서 

(geu-ge eo-ttae-seo)

Thân mật kính trọng

그게 어때서요

(geu-ge eo-ttae-seo-yo)


* Ứng dụng mẫu câu "Cái này thì sao nào!"

Tình huống
Mẫu câu
Ý nghĩa
Khen bánh sinh nhật do người bạn làm rất đẹp khi bạn ấy định làm bánh lại vì không hài lòng.

그게 어때서! 너무 예쁜데.

(geu-ge eo-ttae-seo! neo-mu ye-ppeun-de)

Cái này thì sao nào! Đẹp lắm luôn.

Nói với chị đồng nghiệp không hài lòng về việc con trai mình thuận tay trái.

그게 어때서요! 저도 왼손잡이인데 전혀 문제없어요. 

(geu-ge eo-ttae-seo-yo! jeo-do oen-son-ja-bi-in-de jeon-hyeo mun-ju-eop-seo-yo)

Cái này thì sao ạ! Em cũng thuận tay trái nhưng không có vấn đề gì cả.


Lựa chọn của ban biên tập