Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Học tiếng Hàn

Đôi giầy đỏ (7) 꿈 깨요

#Tiếng Hàn qua phim ảnh l 2022-07-18

Tiếng Hàn qua phim ảnh

Mẫu câu trong tuần 

꿈 깨요 (Anh tỉnh mộng đi!)

[kkum kkae-yo]


Phân tích 

Câu dạng thân mật kính trọng dùng khi khuyên đối phương từ bỏ những suy nghĩ hoặc hy vọng hão huyền để đối mặt với hiện thực.


꿈        giấc mơ, ước mơ, điều mơ tưởng

깨다        tỉnh ra, khai mở, thức tỉnh 

꿈 깨다    bỏ đi hy vọng hay sự mong đợi hão huyền

-어요        đuôi câu dạng thân mật kính trọng


* 꿈 (giấc mơ, ước mơ, điều mơ tưởng) + 깨다 (tỉnh ra, khai mở, thức tỉnh) + -어요 (đuôi câu dạng thân mật kính trọng) = 꿈 깨요 (Anh tỉnh mộng đi!)


Cách diễn đạt    

* Các dạng kính ngữ của câu "Anh tỉnh mộng đi!"

Mức độ kính trọng
Mẫu câu
Thân mật trống không

꿈 깨

(kkum kkae)

Thân mật kính trọng

꿈 깨요

(kkum kkae-yo)


* Ứng dụng mẫu câu "Anh tỉnh mộng đi!"

Tình huống
Mẫu câu
Ý nghĩa
Khuyên bạn đừng hy vọng có thể ngồi nếu đi tàu điện ngầm thay vì đi xe buýt.

꿈 깨. 지금 퇴근 시간인데 어떻게 앉아서 가.

(kkum kkae. ji-geum toe-geun si-gan-in-de eo-tteo-ke an-ja-seo ga)

Cậu tỉnh mộng đi. Bây giờ đang là giờ cao điểm, làm sao mà có chỗ ngồi được.

Người vợ khuyên chồng đã mua vé số và hồi hộp đợi kết quả sau khi mơ giấc mơ đẹp.

꿈 깨요. 1등은 아무나 당첨되나요!

(kkum kkae-yo. il-deung-eun a-mu-na dang-cheom-doe-na-yo)

Anh tỉnh mộng đi. Không phải ai cũng trúng số độc đắc đâu!


Lựa chọn của ban biên tập