Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Học tiếng Hàn

Đôi giầy đỏ (8) 입조심하래

#Tiếng Hàn qua phim ảnh l 2022-07-25

Tiếng Hàn qua phim ảnh

Mẫu câu trong tuần 

입조심하래 (Bảo hãy cẩn thận miệng mồm)

[ip-jo-sim-ha-rae]


Phân tích 

Câu ở dạng thân mật trống không dùng khi chuyển lời cảnh cáo của người thứ ba rằng hãy cẩn thận để không tiết lộ bí mật hay không lỡ lời.


입조심하다    cẩn thận miệng mồm

-래        đuôi kết thúc câu dạng thân mật dùng khi truyền đạt mệnh lệnh hay yêu cầu mà người khác đã nói. Đây là viết tắt của cụm từ “-라고 해” 


* 입조심하다 (cẩn thận miệng mồm) + -래 (đuôi kết thúc câu thân mật) = 입조심하래 (Bảo hãy cẩn thận miệng mồm)


Cách diễn đạt    

* Các dạng kính ngữ của câu "Bảo hãy cẩn thận miệng mồm"

Mức độ kính trọng
Mẫu câu
Thân mật trống không

입조심하래 

(ip-jo-sim-ha-rae)

Thân mật kính trọng

입조심하래요

(ip-jo-sim-ha-rae-yo)


* Ứng dụng mẫu câu "Bảo hãy cẩn thận miệng mồm"

Tình huống
Mẫu câu
Ý nghĩa
Truyền đạt cho em gái về thời vận hôm nay là hãy cẩn thận miệng mồm.

구설수가 있으니 입조심하래.

(gu-seol-su-ga i-sseu-ni ip-jo-sim-ha-rae)

Bảo hãy cẩn thận miệng mồm vì có thể bị vướng vào các tin đồn.

Chuyển lời yêu cầu của Trưởng phòng cho đồng nghiệp rằng hãy cẩn thận miệng mồm về dự án.

프로젝트가 외부에 알려지지 않도록 입조심하래요. 

(peu-ro-jek-teu-ga oe-bu-e al-lyeo-ji-ji an-to-rok ip-jo-sim-ha-rae-yo)

Bảo hãy cẩn thận miệng mồm để dự án không bị lộ ra ngoài.


Lựa chọn của ban biên tập