Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Học tiếng Hàn

Đôi giầy đỏ (11) 말 좀 가려서 해요

#Tiếng Hàn qua phim ảnh l 2022-08-15

Tiếng Hàn qua phim ảnh

Mẫu câu trong tuần 

말 좀 가려서 해요 (Chị hãy lựa lời mà nói chứ)

[mal jom ga-ryeo-seo hae-yo]


Phân tích 

Câu khuyên đối phương nên lựa lời mà nói sau khi nghe lời nói bất lịch sự hoặc không phù hợp từ đối phương ở dạng thân mật kính trọng.


말        lời nói

좀        một chút, làm ơn

가리다        chọn, lựa

-어서        yếu tố thể hiện trình tự sự việc ở vế trước đến vế sau

해요        dạng mệnh lệnh thân mật kính trọng của động từ “하다” (làm)


* 말 (lời nói) + 좀 (một chút, làm ơn) + 가리다 (chọn, lựa) + -어서 (yếu tố thể hiện trình tự sự việc ở vế trước đến vế sau) + 해요 (làm) = 말 좀 가려서 해요 (Chị hãy lựa lời mà nói chứ)


Cách diễn đạt    

* Các dạng kính ngữ của câu "Chị hãy lựa lời mà nói chứ"

Mức độ kính trọng
Mẫu câu
Thân mật trống không

말 좀 가려서 해

(mal jom ga-ryeo-seo hae)

Thân mật kính trọng

말 좀 가려서 해요 

(mal jom ga-ryeo-seo hae-yo)


* Ứng dụng mẫu câu "Chị hãy lựa lời mà nói chứ"

Tình huống
Mẫu câu
Ý nghĩa
Thì thầm với một người bạn liên tục chỉ trích các chính trị gia dù trong nhóm có một bạn có bố là nghị sĩ.

틀린 말은 아닌데, 말 좀 가려서 해! 

(teul-lin ma-reun a-nin-de, mal jom ga-ryeo-seo hae)

Dù không sai, nhưng cậu hãy lựa lời mà nói chứ!

Trách cứ chồng đang kể về những tin đồn không hay liên quan đến một diễn viên khi đang xem tivi.

여기 애들도 있는데, 말 좀 가려서 해요!

(yeo-gi ae-deul-do in-neun-de, mal jom ga-ryeo-seo hae-yo)

Có cả con ở đây nữa mà, anh hãy lựa lời mà nói chứ!


Lựa chọn của ban biên tập