Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Học tiếng Hàn

Đôi giầy đỏ (12) 한두 번도 아니고

#Tiếng Hàn qua phim ảnh l 2022-08-22

Tiếng Hàn qua phim ảnh

Mẫu câu trong tuần 

한두 번도 아니고 (Cũng không phải lần một lần hai)

[han-du beon-do a-ni-go]


Phân tích 

Câu dùng khi thể hiện mức độ nghiêm trọng của một việc nào đó lặp lại nhiều lần ở dạng thân mật trống không.


한        một

두        hai

번         lần

한두 번    một hai lần

-도        cũng, cả

아니다        không phải

-고        yếu tố có chức năng liệt kê


* 한 (một) + 두 (hai) + 번 (lần) + -도 (cũng, cả) + 아니다 (không phải) + -고 (yếu tố có chức năng liệt kê) = 한두 번도 아니고 (Cũng không phải lần một lần hai)


Cách diễn đạt    

* Các dạng kính ngữ của câu "Cũng không phải lần một lần hai"

Mức độ kính trọng
Mẫu câu
Thân mật trống không

한두 번도 아니고 

(han-du beon-do a-ni-go)

Thân mật kính trọng

한두 번도 아니고요 

(han-du beon-do a-ni-go-yo)


* Ứng dụng mẫu câu "Cũng không phải lần một lần hai"

Tình huống
Mẫu câu
Ý nghĩa
Từ chối một người bạn lại xin vay tiền.

미안한데 더 못 빌려주겠어. 이게 지금 한두 번도 아니고.

(mi-an-han-de deo mot bil-lyeo-ju-ge-sseo. i-ge ji-geum han-du beon-do a-ni-go)

Xin lỗi, tớ không cho vay được nữa. Chuyện này giờ cũng không phải lần một lần hai.

Than phiền với nhân viên của văn phòng quản lý về vấn đề thang máy chung cư hay bị hỏng.

한두 번도 아니고요. 정말 너무 불편해요. 

(han-du beon-do a-ni-go-yo. jeong-mal neo-mu bul-pyeon-hae-yo)

Đây cũng không phải lần một lần hai thang máy bị hỏng đâu. Thật sự rất bất tiện.


Lựa chọn của ban biên tập