Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Học tiếng Hàn

Dan, Tình yêu duy nhất (2) 누구 맘대로?

#Tiếng Hàn qua phim ảnh l 2022-09-12

Tiếng Hàn qua phim ảnh

Mẫu câu trong tuần 

누구 맘대로? (Ai bảo thế?)

[nu-gu mam-dae-ro]


Phân tích 

Câu dùng khi nói với đối phương đừng nhầm tưởng một việc gì đó sẽ xảy ra như ý của họ ở dạng thân mật trống không.


누구            ai, người nói hoặc làm hành động như vậy

맘            tấm lòng, trái tim, viết tắt của “마음”

대로            giống như

맘대로 / 마음대로    tùy ý


* 누구 (ai) + 맘 (tấm lòng, trái tim) + 대로 (giống như) = 누구 맘대로? (Tùy ý ai?, Theo ý của ai?, Ai đồng ý vậy?, Nói vớ vẩn gì đấy!)


Cách diễn đạt    

* Các dạng kính ngữ của câu "Ai bảo thế?"

Mức độ kính trọng
Mẫu câu
Thân mật trống không

누구 맘대로? 

(nu-gu mam-dae-ro)

Thân mật kính trọng

누구 맘대로요? 

(nu-gu mam-dae-ro-yo)


* Ứng dụng mẫu câu "Ai bảo thế?"

Tình huống
Mẫu câu
Ý nghĩa
Nói với một thành viên định đi trước vì có hẹn trong khi mọi người đang họp sôi nổi.

누구 맘대로? 회의 아직 안 끝났는데 어딜 가?

(nu-gu mam-dae-ro? hoe-ui a-jik an kkeun-nan-neun-de eo-dil ga?)

Ai bảo thế? Họp chưa xong mà bạn đi đâu?

Con gái đáp lại lời yêu cầu của mẹ về việc đi xem mặt vào cuối tuần.

누구 맘대로요? 저 주말에 출장 가는데요? 

(nu-gu mam-dae-ro-yo? jeo ju-ma-re chul-jang ga-neun-de-yo?)

Ai đồng ý vậy ạ? Cuối tuần con phải đi công tác mà.


Lựa chọn của ban biên tập