Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Học tiếng Hàn

Dan, Tình yêu duy nhất (4) 말 다 했어?

#Tiếng Hàn qua phim ảnh l 2022-09-26

Tiếng Hàn qua phim ảnh

Mẫu câu trong tuần 

말 다 했어? (Cậu nói hết chưa?)

[mal da hae-sseo]


Phân tích 

Câu dùng để phản ứng một cách giận dữ với những lời nói khó chịu của đối phương ở dạng thân mật trống không.


말        lời nói

다        hết, tất cả

하다         làm

-였-         thì quá khứ

-어?        đuôi câu hỏi thân mật trống không


* 말 (lời nói) + 다 (hết, tất cả) + 하다 (làm) + -였- (thì quá khứ) + -어? (đuôi câu hỏi thân mật trống không) = 말 다 했어? (Cậu nói hết chưa?)


Cách diễn đạt    

* Các dạng kính ngữ của câu "Cậu nói hết chưa?"

Mức độ kính trọng
Mẫu câu
Thân mật trống không

말 다 했어?

(mal da hae-sseo)

Thân mật kính trọng

말 다 했어요? 

(mal da hae-sseo-yo)


* Ứng dụng mẫu câu "Cậu nói hết chưa?"

Tình huống
Mẫu câu
Ý nghĩa
Bạn trai giận dữ nói với bạn gái đòi chia tay sau cuộc tranh cãi nhỏ.

말 다 했어? 너는 헤어지는 게 그렇게 쉽니?

(mal da hae-sseo? neo-neun he-eo-ji-neun ge geu-reo-ke swip-ni?)

Em nói hết chưa? Chia tay dễ vậy sao?

Người vợ tức giận với chồng vì đã phàn nàn rằng con gái giống mẹ chẳng chịu học hành mà chỉ quan tâm đến ngoại hình.

뭐라고요? 당신 말 다 했어요?

(mwo-ra-go-yo? dang-sin mal da hae-sseo-yo?)

Anh nói gì cơ? Anh nói hết chưa?


Lựa chọn của ban biên tập