Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

10 ca khúc được yêu thích nhất trong tuần

4th Week of September 2022 TOP 10

1 Tuần trước: 0
Same Scent
Same Scent ONEUS
2 Tuần trước: 0
BACK THEN
BACK THEN Kim Jae-Hwan
3 Tuần trước: 1
After LIKE
After LIKE IVE
4 Tuần trước: 4
Attention
Attention NewJeans
5 Tuần trước: 6
Hype boy
Hype boy NewJeans
7 Tuần trước: 7
LOVE DIVE
LOVE DIVE IVE
8 Tuần trước: 2
Talk that Talk
Talk that Talk TWICE
9 Tuần trước: 8
SNEAKERS
SNEAKERS ITZY