Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

10 ca khúc được yêu thích nhất trong tuần

2nd Week of May 2021 TOP 10

1 Tuần trước: 0
INSIDE OUT
INSIDE OUT NU’EST
3 Tuần trước: 2
LILAC
LILAC IU
4 Tuần trước: 0
Timeless
Timeless SG Wannabe
5 Tuần trước: 6
We Ride
We Ride Brave Girls
6 Tuần trước: 4
Celebrity
Celebrity IU
7 Tuần trước: 9
On The Ground
On The Ground ROSÉ
8 Tuần trước: 7
Dynamite
Dynamite BTS
9 Tuần trước: 0
Partner For Life
Partner For Life SG Wannabe
10 Tuần trước: 0
You make Me
You make Me DAY6