Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Kinh tế

Hộ gia đình một thành viên chiếm tỷ lệ cao nhất trong tổng số hộ gia đình tại Hàn Quốc

Write: 2020-03-05 14:21:59Update: 2020-03-05 16:37:57

Hộ gia đình một thành viên chiếm tỷ lệ cao nhất trong tổng số hộ gia đình tại Hàn Quốc

Photo : Getty Images Bank

Số hộ gia đình một thành viên ở Hàn Quốc đã gia tăng nhanh chóng, chiếm 30% tổng số hộ gia đình vào năm ngoái.

Bộ Y tế và phúc lợi ngày 4/3 đã công bố tài liệu "An sinh xã hội năm 2019 theo thống kê", phản ánh chất lượng cuộc sống và mức đảm bảo an sinh xã hội của Hàn Quốc. 

Theo đó, số hộ gia đình một thành viên trong năm 2019 đạt 5,99 triệu hộ, chiếm 29,8% tổng thể, tỷ lệ cao nhất trong tổng số hộ gia đình.

Tỷ lệ tuyển dụng thanh niên từ 15 tới 29 tuổi giảm từ 40,4% năm 2010 xuống còn 39,5% năm 2013, sau đó tăng đều từ năm 2014, đạt 43,5% năm 2019.

Tỷ lệ lao động thanh niên không chính thức tăng từ 34% năm 2013 lên 40,4% năm 2019, cao hơn gần 4% so với tỷ lệ lao động không chính thức của cả năm 2019 (36,4%).

Tỷ lệ tuyển dụng lao động trên 15 tuổi năm 2019 đạt 60,9%, nhỉnh hơn một chút so với mức 60,7% của năm 2018. Tỷ lệ tuyển dụng đạt 71,2% ở nam giới và 51,6% ở nữ giới, thấp hơn so với bình quân của OECD.

Số lượng nhà trẻ giảm liên tục từ 43.770 cơ sở năm 2013 xuống còn 39.171 cơ sở năm 2018. Nhà trẻ công tăng thêm, chiếm 9,2% tổng thể năm 2018.

Tỷ lệ tham gia giáo dục tư nhân của học sinh tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông năm 2018 là 72,8%, tăng 1,6% so với một năm trước. Chi phí bình quân cho giáo dục tư của một người mỗi tháng là 291.000 won (244 USD). 

Chi tiêu quốc gia cho lĩnh vực y tế, phúc lợi xã hội năm 2019 là 161.000 tỷ won (gần 136 tỷ USD), chiếm 34,3% tổng chi tiêu quốc gia. 

Tỷ lệ chi tiêu phúc lợi xã hội công của Hàn Quốc năm 2018 đạt 11,1%, bằng hơn một nửa con số bình quân 20,1% của OECD. Tuy nhiên, tỷ lệ tăng trưởng trong 10 năm gần đây (2005-2015) đạt 11%, cao gấp đôi mức bình quân 5,3% của OECD.

Lựa chọn của ban biên tập