Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Kinh tế

Mức lương tối thiểu năm 2021 tại Hàn Quốc là 8.720 won/giờ

Write: 2020-08-05 14:40:14Update: 2020-08-05 17:09:04

Mức lương tối thiểu năm 2021 tại Hàn Quốc là 8.720 won/giờ

Photo : YONHAP News

Bộ Tuyển dụng và lao động Hàn Quốc ngày 5/8 đã chính thức công bố áp dụng mức lương tối thiểu từ ngày 1/1/2021 là 8.720 won/giờ (7,32 USD), tăng 1,5% so với năm 2020, mức tăng lương tối thiểu thấp nhất kể từ năm 1988. 

Theo đó, mức lương tối thiểu theo tháng là 1.822.480 won (khoảng 1.530 USD), với thời gian làm việc tiêu chuẩn 40 giờ/tuần (bao gồm ngày nghỉ có lương). Mức lương tối thiểu sẽ áp dụng cho tất cả các doanh nghiệp bất kể ngành nghề.

Trước đó, Ủy ban lương tối thiểu đã chốt mức lương tối thiểu năm 2021 sau khi tiến hành biểu quyết vào ngày 14/7. Bộ Tuyển dụng và lao động cho phép giới chủ và giới lao động được đề xuất ý kiến khác cho đến ngày 30/7, song không có bên nào có ý kiến phản đối. Giới lao động cho rằng việc đưa ra ý kiến khác cũng không có ý nghĩa gì và yêu cầu cải cách toàn bộ chế độ lương tối thiểu.

Lựa chọn của ban biên tập