Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Kinh tế

Thị trường chứng khoán Hàn Quốc vẫn bị đánh giá thấp so với các nước phát triển

Write: 2021-05-04 17:27:19Update: 2021-05-04 17:47:44

Thị trường chứng khoán Hàn Quốc vẫn bị đánh giá thấp so với các nước phát triển

Photo : YONHAP News

Sở Giao dịch chứng khoán Hàn Quốc (KRX) ngày 4/5 đã công bố kết quả so sánh giữa chỉ số đầu tư của thị trường chứng khoán có giá trong nước được phản ánh trong báo cáo tài chính 2020 và chỉ số đầu tư của các nước lớn.

Theo đó, trong báo cáo tài chính quý IV/2020 ra ngày 3/5, hệ số giá thị trường trên thu nhập (PER), thể hiện giá cổ phiếu trên thu nhập ròng mỗi cổ phiếu của thị trường chứng khoán có giá, là 26 lần, vượt mức 18,7 lần một năm trước đó. PER tăng do mức tăng giá trị vốn hóa thị trường lớn hơn, không phải do mức tăng của lợi nhuận trên thị trường chứng khoán.

Lợi nhuận ròng tăng 19% từ 67.000 tỷ won (59,77 tỷ USD) trong năm 2019 lên 80.000 tỷ won (71,39 tỷ USD) trong năm 2020, song giá trị vốn hóa thị trường tăng đến 67%, từ 1.247.000 tỷ won (1.112,8 tỷ USD) lên 2.084.000 tỷ won (1.859,7 tỷ USD), chỉ trong vòng một năm. 

Hệ số giá cổ phiếu trên tài sản ròng (PBR - Price to Book Value Ratio), tức giá trị vốn hóa thị trường của chỉ số chứng khoán tổng hợp Hàn Quốc (KOSPI) trên tổng vốn chủ sở hữu cổ phần chi phối, cũng tăng từ 0,8 lần lên 1,3 lần.

Chỉ số PER và PBR càng thấp thể hiện giá cổ phiếu đang được đánh giá thấp so với giá trị thực, ngược lại hai chỉ số này càng cao thể hiện giá cổ phiếu được đánh giá cao.

Tổng số tiền cổ tức tăng từ 28.000 tỷ won (24,98 tỷ USD) trong năm 2019 lên 38.000 tỷ won (33,9 tỷ USD) trong năm ngoái. Tỷ suất lợi nhuận cổ tức giảm từ 2,2% xuống 1,8% do giá trị vốn hóa thị trường tăng.

Tuy nhiên, chỉ số PER và PBR của thị trường chứng khoán có giá Hàn Quốc vẫn ở mức thấp so với thị trường các nước phát triển.

PER và PBR trên KOSPI 200 (200 doanh nghiệp hàng đầu Hàn Quốc niêm yết trên sàn giao dịch KOSPI), lần lượt là 24,1 lần và 1,3 lần, dưới mức bình quân 30,4 lần và 3,1 lần so với tiêu chuẩn về chỉ số của 23 nước phát triển theo Tập đoàn cung cấp chỉ số thị trường chứng khoán toàn cầu Morgan Stanley Capital International (MSCI). Tỷ suất lợi nhuận cổ tức của KOSPI 200 là 2,0%, cao hơn so với chỉ số này ở các nước phát triển (1,7%) và các nền công nghiệp mới nổi (1,9%).

Lựa chọn của ban biên tập