Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Chính trị

MFDS Hàn Quốc tái đắc cử thành viên Ủy ban quản lý tổ chức quốc tế về quy chế dược phẩm

Write: 2021-06-11 13:38:12Update: 2021-06-14 18:42:38

MFDS Hàn Quốc tái đắc cử thành viên Ủy ban quản lý tổ chức quốc tế về quy chế dược phẩm

Photo : YONHAP News

Cơ quan An toàn thực phẩm và dược phẩm Hàn Quốc (MFDS) ngày 11/6 cho biết tại khóa họp thường kỳ của "Hội nghị quốc tế và hài hòa hóa các thủ tục đăng ký dược phẩm sử dụng cho người" (ICH) ngày 3/6, MFDS đã tái đắc cử vị trí thành viên Ủy ban quản lý ICH.

Các thành viên của Ủy ban quản lý ICH được bầu mỗi ba năm một lần thông qua hình thức bỏ phiếu tại khóa họp toàn thể nửa đầu năm, đóng vai trò lựa chọn chủ đề cho các hướng dẫn của ICH, lập kế hoạch trung và dài hạn, giáo dục, hoạch định ngân sách.

MFDS kỳ vọng việc tái đắc cử sẽ giúp cơ quan này có thể đóng vai trò chủ đạo trong việc đề ra phương hướng và tiêu chuẩn về quy chế dược phẩm quốc tế.

ICH đang điều hành một Ủy ban chuyên gia nhằm hài hòa hóa các quy chế về dược phẩm quốc tế, như lập và sửa đổi hướng dẫn liên quan tới dược phẩm.

Tại khóa họp toàn thể vừa qua, ICH đã thông qua hai hướng dẫn là Hướng dẫn về tạp chất (Q3C(R8)), Hỏi đáp về văn bản công nghệ chung quốc tế (eCTD). Chủ đề cho hướng dẫn mới được lựa chọn đó là "Thử nghiệm tính an toàn" (ICH Q1), và sửa đổi "Thử nghiệm tính an toàn dược phẩm y sinh" (ICH Q5C).

MFDS cho biết sẽ tham gia vào Ủy ban chuyên gia trên cương vị là thành viên của Ủy ban quản lý ICH, nỗ lực để đóng góp vào việc hài hòa hóa quy chế ở lĩnh vực dược phẩm của Hàn Quốc với tiêu chuẩn quốc tế.

Khóa họp toàn thể của ICH được tổ chức hai lần một năm. Khóa họp toàn thể nửa cuối năm sau sẽ diễn ra tại Hàn Quốc.

Lựa chọn của ban biên tập