Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Trong nước

Hàn Quốc lập kế hoạch xúc tiến cụ thể để trở thành trung tâm vắc-xin toàn cầu

Write: 2021-06-18 14:11:39Update: 2021-06-18 18:23:11

Hàn Quốc lập kế hoạch xúc tiến cụ thể để trở thành trung tâm vắc-xin toàn cầu

Photo : YONHAP News

Chính phủ Hàn Quốc đã đề ra các bài toán xúc tiến cụ thể để đưa Hàn Quốc trở thành trung tâm vắc-xin toàn cầu.

"Nhóm xúc tiến trung tâm vắc-xin toàn cầu" ngày 17/6 đã mở cuộc họp lần hai, thông qua 10 bài toán xúc tiến cụ thể cho các ban ngành hữu quan, nhằm đưa Hàn Quốc nhảy vọt trở thành trung tâm vắc-xin toàn cầu. 

Nội dung xúc tiến bao quát toàn bộ các giai đoạn trong ngành công nghiệp sản xuất vắc-xin, như hỗ trợ nghiên cứu và phát triển (R&D) từ khâu điều tra thực trạng sản xuất vắc-xin trong nước, cho đến mở rộng hạ tầng để đẩy mạnh năng lực sản xuất, hợp tác về khoa học - công nghệ.

Trong đó, Bộ Y tế và phúc lợi sẽ xúc tiến điều hành nhóm chuyên gia đối tác vắc-xin toàn cầu Hàn-Mỹ, điều hành nhóm chuyên trách xúc tiến trung tâm vắc-xin toàn cầu, lập hội đồng doanh nghiệp vắc-xin, hỗ trợ doanh nghiệp thiết lập nền tảng sản xuất vắc-xin, xây dựng cơ sở hạ tầng, bồi dưỡng nhân lực.

Cơ quan An toàn thực phẩm và dược phẩm (MFDS) sẽ lập phương án hỗ trợ để thương mại hóa vắc-xin, Cơ quan quản lý dịch bệnh (KDCA) tiến hành hợp tác nghiên cứu phát triển với Mỹ. Bộ Kế hoạch và tài chính, Bộ Công nghiệp, thương mại và tài nguyên, Bộ Doanh nghiệp vừa và nhỏ và mạo hiểm sẽ hỗ trợ về tài chính, thuế, để mở rộng sản xuất-vắc-xin, hợp tác với Ngân hàng phát triển châu Á (ADB) để đẩy mạnh năng lực sản xuất trong nước. Bộ Khoa học, công nghệ thông tin và truyền thông xúc tiến bài toán nhằm đẩy mạnh năng lực cơ bản trong sản xuất vắc-xin như phát triển công nghệ gốc về vắc-xin, nghiên cứu cơ bản về virus.

Lựa chọn của ban biên tập