Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Chính trị

Đảng cầm quyền đơn phương thông qua dự luật mở rộng áp dụng ngày nghỉ bù tại Tiểu ban Quốc hội

Write: 2021-06-22 14:13:52Update: 2021-06-23 18:13:52

Đảng cầm quyền đơn phương thông qua dự luật mở rộng áp dụng ngày nghỉ bù tại Tiểu ban Quốc hội

Photo : YONHAP News

Đảng cầm quyền Dân chủ đồng hành ngày 22/6 đã đơn phương thông qua dự thảo "Luật về ngày nghỉ lễ" tại Tiểu ban thẩm định dự luật, Ủy ban Hành chính và an toàn thuộc Quốc hội, với nội dung mở rộng áp dụng ngày nghỉ bù với tất cả các ngày nghỉ lễ trong năm nếu trùng vào cuối tuần.

Nếu luật được thực thi, các ngày nghỉ lễ còn lại trong nửa cuối năm nay là Ngày Quốc khánh 15/8 (Chủ nhật), Ngày lập nước 3/10 (Chủ nhật), Ngày chữ Hàn Hangeul 9/10 (thứ Bảy), Giáng sinh 25/12 (thứ Bảy) sẽ được áp dụng nghỉ bù vào ngày tiếp theo.

Tuy nhiên, các doanh nghiệp dưới 5 nhân viên không nằm trong đối tượng phải áp dụng nghỉ bù, do nếu áp dụng sẽ mâu thuẫn với Luật tiêu chuẩn lao động hiện hành, không áp dụng ngày nghỉ hưởng lương với doanh nghiệp dưới 5 nhân viên.

Một số ý kiến trong và ngoài Ủy ban Hành chính và an toàn cho rằng việc đảng cầm quyền đẩy nhanh thông qua một dự luật mới, không phải là sửa đổi luật hiện hành, là quá vội vàng.

Trong quá trình thẩm định, Chính phủ đã đề xuất rằng cần thêm thời gian để xem xét một cách kỹ lưỡng về luật mới, bởi trên thực tế, Tổng thống Moon Jae-in hoàn toàn có thể chỉ định nghỉ bù vào dịp Quốc khánh trong cuộc họp Nội các.

Tuy nhiên, đảng Dân chủ đồng hành liên tục tuyên bố sẽ xúc tiến thông qua luật để áp dụng từ ngày Quốc khánh 15/8 tới, đẩy nhanh quá trình thông qua dự luật. 

Các nghị sĩ đảng đối lập Sức mạnh quốc dân không tham gia biểu quyết, phản đối rằng việc loại 3,6 triệu lao động đang làm việc tại các đơn vị dưới 5 nhân viên là không phù hợp với tinh thần của "ngày nghỉ lễ toàn dân". Theo đó, dự luật đã được đảng cầm quyền đơn phương thông qua.

Quy định về ngày nghỉ bù hiện hành chỉ áp dụng nghỉ bù với các ngày nghỉ lễ là Tết Trung thu, Tết Âm lịch và Ngày thiếu nhi (5/5).

Dự luật sẽ phải vượt qua các cửa ải tiếp theo là phiên họp toàn thể của Ủy ban Hành chính và an toàn vào cùng ngày và phiên họp toàn thể Quốc hội. Nếu được thông qua trong khóa họp Quốc hội bất thường tháng 6, Luật về ngày nghỉ lễ sẽ được áp dụng từ Ngày Quốc khánh 15/8 năm nay.

Lựa chọn của ban biên tập