Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Kinh tế

Số trẻ sơ sinh chào đời trong tháng 4 tiếp tục đà giảm

Write: 2021-06-23 15:23:18Update: 2021-06-23 15:23:49

Số trẻ sơ sinh chào đời trong tháng 4 tiếp tục đà giảm

Photo : KBS News

Cục thống kê quốc gia Hàn Quốc ngày 23/6 công bố báo cáo “Xu hướng dân số tháng 4 năm 2021”. Theo đó, trong tháng 4 vừa qua, có 22.820 trẻ sơ sinh chào đời tại Hàn Quốc, giảm 501 trẻ (2,2%) so với cùng kỳ năm ngoái, xu hướng giảm 65 tháng liên tiếp kể từ tháng 12 năm 2015. Tuy nhiên, mức giảm trẻ sơ sinh chào đời trong tháng 4 là thấp nhất trong vòng 5 năm trở lại đây kể từ tháng 4 năm 2016, chỉ tính riêng các tháng 4.

Số người qua đời trong tháng 4 là 25.087 người, tăng 411 người (1,7%) so với một năm trước. Gia tăng dân số tự nhiên của Hàn Quốc, tức số trẻ sơ sinh chào đời trừ số ca tử vong, trong tháng 4 đạt âm 2.267 người, giảm 18 tháng liên tiếp kể từ tháng 11 năm ngoái 2019.

Số cặp đăng ký kết hôn trong tháng 4 là 15.861 cặp, tăng 192 cặp (1,2%) so với cùng kỳ năm ngoái, số cặp kết hôn trong tháng 4 tăng sau ba năm kể từ tháng 4 năm 2018.

Cục thống kê quốc gia giải thích năm ngoái, số cặp kết hôn tháng 4 năm nay tăng do hiệu ứng cơ sở khi số cặp kết hôn cùng kỳ năm ngoái giảm mạnh vì lý do dịch COVID-19 khiến nhiều cặp hoãn kết hôn và số ngày có thể đăng ký hết hôn nhiều hơn hai ngày so với cùng kỳ năm ngoái.

Số vụ ly hôn trong tháng 4 là 9.038 cặp, giảm 219 cặp (2,4%) so với một năm trước.

Lựa chọn của ban biên tập