Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Trong nước

Hàn Quốc chỉ định 89 địa phương có dân số giảm

Write: 2021-10-19 10:16:18Update: 2021-10-19 18:52:44

Photo : YONHAP News

Bộ Hành chính và an toàn Hàn Quốc ngày 18/10 đã công bố phương hướng hỗ trợ các khu vực có dân số giảm. Có 89 địa phương được chỉ định là khu vực có dân số giảm, và được nhận hỗ trợ quỹ quy mô 1.000 tỷ won (844,6 triệu USD) hàng năm.

Trong báo cáo lần này, thủ đô Seoul lần đầu tiên không có tên trong danh sách các địa phương có dân số giảm. Tuy nhiên, một số thành phố thuộc tỉnh Gyeonggi và quận tự trị trong thành phố Incheon lại thuộc danh sách này do tình trạng đô thị hóa, mật độ dân cư tập trung vào các khu vực đô thị.

Địa phương có tỷ lệ dân số giảm nghiêm trọng nhất là huyện Uiseong, tỉnh Bắc Gyeongsang. Tại đây, cứ 10 người lại có 4 người trên 65 tuổi. Chính quyền huyện còn xây dựng làng trải nghiệm nông thôn và thực hiện chính sách thu hút người trẻ quay trở lại địa phương.

Chính phủ chỉ định 89 địa phương để hỗ trợ dựa trên 8 chỉ số là tỷ lệ tăng giảm dân số bình quân, mật độ dân số, tỷ suất thanh niên di cư thuần, dân số ngày thường, tỷ lệ già hóa dân số, tỷ lệ thiếu niên nhi đồng, tỷ suất sinh thô, tỷ lệ độc lập tài chính.  

Đầu tiên, Chính phủ sẽ hỗ trợ 1.000 tỷ won mỗi năm cho các địa phương có dân số giảm bắt đầu từ năm sau và kéo dài trong vòng 10 năm. Quỹ này sẽ được sử dụng để hỗ trợ thực hiện các dự án tăng dân số như tạo công ăn việc làm, thu hút người trẻ và mở rộng đời sống cho người dân. 

Ngoài ra, Chính phủ sẽ tạo điều kiện đãi ngộ cho chính quyền địa phương được chọn để thực hiện dự án có thể đối phó với sự sụt giảm dân số, tư vấn cho địa phương tự lập kế hoạch phục hồi dân số, ban hành chế độ luật đặc biệt nhằm lập căn cứ pháp lý hỗ trợ.

Ngoài 89 địa phương được chỉ định lần này, Chính phủ quyết định xem xét chỉ định bổ sung khu vực có dân số giảm hai năm một lần nếu tình trạng suy giảm dân số vẫn nghiêm trọng, thay vì 5 năm một lần như trước đây.

Lựa chọn của ban biên tập