Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Kinh tế

Chi tiêu Chính phủ Hàn Quốc năm 2022 tăng 11,4%

Write: 2022-01-21 15:04:11Update: 2022-01-21 23:23:36

Chi tiêu Chính phủ Hàn Quốc năm 2022 tăng 11,4%

Photo : YONHAP News

Chính phủ Hàn Quốc ngày 21/1 đã công bố nội dung dự thảo ngân sách bổ sung năm 2022 tại cuộc họp Nội các. Theo đó, tổng chi tiêu Chính phủ năm nay dự kiến là 621.700 tỷ won (521,3 tỷ USD), tăng 14.000 tỷ won (11,74 tỷ USD) so với ngân sách ban đầu, nhiều hơn 16.800 tỷ won (14,09 tỷ USD) so với dự thảo ngân sách bổ sung lần hai năm 2021.

Theo đó, tỷ lệ tăng tổng chi tiêu Chính phủ là 11,4%, tiếp tục mức tăng hai chữ số sau khi mức 18,1% căn cứ theo dự thảo ngân sách bổ sung lần hai năm ngoái.

Do phần lớn quy mô dự thảo ngân sách bổ sung được đảm bảo thông qua hình thức phát hành trái phiếu Chính phủ, nên nợ quốc gia của Hàn Quốc tăng thêm 11.300 tỷ won (9,48 tỷ USD), đạt 1.075.700 tỷ won (901,98 tỷ USD).

Nguồn thu từ thuế vượt dự báo trong năm ngoái dự kiến đạt 10.000 tỷ won (8,39 tỷ USD), song khoản này chỉ có thể sử dụng được sau khi quyết toán.

Tỷ lệ nợ quốc gia trên Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) tăng từ 50% lên 50,1%.

Tổng thu của Chính phủ là 553.600 tỷ won (464,31 tỷ USD), bằng với ngân sách ban đầu. Cán cân tài chính tổng hợp (tổng thu trừ tổng chi của Chính phủ) thâm hụt 68.100 tỷ won (57,12 tỷ USD). Tỷ lệ thâm hụt cán cân tài chính tổng hợp trên GDP là 3,2%.

Bộ Kế hoạch và tài chính có kế hoạch sử dụng phần lớn nguồn thu thuế vượt trong năm ngoái để bù cho nợ quốc gia sau khi hoàn tất quyết toán vào tháng 4. Như vậy, tỷ lệ nợ quốc gia trên GDP sẽ giảm một chút do với dự thảo ngân sách bổ sung lần này.

Lựa chọn của ban biên tập