Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Trong nước

Bộ Hành chính và an toàn xúc tiến lập tổ chức chuyên trách nghiệp vụ cảnh sát

Write: 2022-06-27 15:10:46Update: 2022-06-27 15:11:08

Bộ Hành chính và an toàn xúc tiến lập tổ chức chuyên trách nghiệp vụ cảnh sát

Photo : YONHAP News

Bộ trưởng Hành chính và an toàn Hàn Quốc Lee Sang-min ngày 27/6 công bố sẽ xúc tiến lập sớm tổ chức chuyên trách về nghiệp vụ cảnh sát và lập quy tắc chỉ huy liên quan tới tổ chức mới.

Bộ trưởng giải thích việc lập ra một tổ chức chuyên trách về nghiệp vụ cảnh sát là cần thiết để thực hiện quyền chỉ huy đối với cảnh sát được quy định theo Hiến pháp và pháp luật.

Tuy nhiên, tổ chức mới này không phải là "nuốt chửng" Cơ quan Cảnh sát quốc gia, mà sẽ chỉ có quy mô tối thiểu nhằm thực hiện quyền chỉ huy, giám sát.

Về tranh cãi liên quan tới việc kiểm soát cảnh sát, Bộ trưởng Lee nhấn mạnh luật pháp hiện hành đều quy định Bộ trưởng Hành chính và an toàn không được can dự vào từng vụ điều tra cụ thể của cảnh sát. Theo ông, việc lập ra tổ chức chuyên trách sẽ góp phần thực hiện quyền chỉ huy đối với Cơ quan Cảnh sát, giải tỏa tình trạng các chức vụ cấp cao trong ngành cảnh sát rơi vào một nhóm xuất thân nhất định.

Bộ Hành chính và an toàn sẽ lập ra quy tắc chỉ huy cảnh sát ở mức tương tự với các ban ngành khác. Hiện tại, có 7 ban ngành, trong đó có Bộ Kế hoạch và tài chính, đang lập ra quy tắc chỉ huy đối với các cơ quan trực thuộc, như về việc báo cáo phê chuẩn các hạng mục chính sách, ngân sách, báo cáo nhân sự.

Bên cạnh đó, Bộ trưởng Hành chính và an toàn cho biết sẽ lập ra Ủy ban phát triển chế độ cảnh sát theo phương án khuyến nghị của Ủy ban tư vấn cải thiện chế độ cảnh sát, thảo luận về việc cải thiện chế độ cảnh sát trung và dài hạn đang cần thiết sửa đổi luật.

Bộ Hành chính và an toàn sẽ công bố phương án cuối cùng cho tới ngày 15/7 tới, sau khi thảo luận với các ban ngành hữu quan và tổ chức buổi thảo luận liên quan.

Lựa chọn của ban biên tập