Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Kinh tế

Điều chỉnh hệ thống quản lý đối với 42 doanh nghiệp Nhà nước, cơ quan bán Chính phủ

Write: 2022-08-18 15:07:38Update: 2022-08-18 17:58:22

Điều chỉnh hệ thống quản lý đối với 42 doanh nghiệp Nhà nước, cơ quan bán Chính phủ

Photo : YONHAP News

Chính phủ Hàn Quốc ngày 18/8 đã tổ chức cuộc họp của Ủy ban điều hành các cơ quan Nhà nước dưới sự chủ trì của Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và tài chính Choi Sang-dae, quyết định về phương án cải tổ hệ thống quản lý các cơ quan Nhà nước. 

Theo phương án cải tổ, có 42 doanh nghiệp Nhà nước và tổ chức bán Chính phủ sẽ chuyển thành "cơ quan Nhà nước khác", được nâng cao về tính tự quyết trong kinh doanh và nhân sự, nhằm thực hiện kinh doanh có trách nhiệm. Trong số này có 4 công ty cảng biển như công ty cảng biển Busan, công ty cảng biển Incheon, và Cơ quan Nội dung sáng tạo (KOCCA). 

Để cắt giảm số doanh nghiệp và cơ quan theo kế hoạch cải tổ, Chính phủ sẽ nới lỏng tiêu chuẩn phân loại "doanh nghiệp Nhà nước, cơ quan bán Chính phủ" là "trên 50 nhân viên, tổng nguồn thu trên 3 tỷ won (2,2 triệu USD), quy mô tài sản trên 1 tỷ won (0,7 triệu USD)" đã duy trì trong vòng 15 năm qua thành "trên 300 nhân viên, nguồn thu trên 20 tỷ won (15,1 triệu USD) và quy mô tài sản trên 3 tỷ won (2,2 triệu USD)". 

Nếu được chuyển đổi thành "cơ quan Nhà nước khác", 42 doanh nghiệp và cơ quan này sẽ không chịu sự quản lý, đánh giá kết quả kinh doanh của Bộ Kế hoạch và tài chính mà được chuyển thành các ban ngành chủ quản khác. Việc bầu ban lãnh đạo cũng không phải thông qua Ủy ban điều hành các cơ quan Nhà nước như trước mà có thể tự tiến hành theo điều lệ cơ quan hoặc luật liên quan. Các doanh nghiệp, cơ quan này sẽ không còn nằm trong đối tượng phải tham vấn trước về nghiên cứu khả thi, xuất vốn hay góp vốn. 

Trong đợt đánh giá kết quả kinh doanh năm 2022, dự kiến được thực hiện vào nửa đầu năm sau, điểm đánh giá về tình hình tài chính của các đơn vị này sẽ được tăng từ 10 điểm như hiện nay lên 20 điểm, điểm đánh giá về giá trị xã hội được giảm từ 25 xuống 15 điểm. Ngoài ra, các đơn vị này cũng sẽ được nới lỏng tiêu chuẩn về nghiên cứu khả thi với các dự án quy mô nhỏ. Nhưng để ngăn ngừa tình trạng đầu tư một cách bừa bãi, quy trình và kết quả kiểm chứng tính khả thi nội bộ của cơ quan đó với các dự án đầu tư mới sẽ được phản ánh vào đánh giá kết quả kinh doanh.

Chính phủ sẽ tiến hành sửa đổi các điều luật, hướng dẫn liên quan để hoàn tất phương án cải tổ trong nửa cuối năm nay.

Lựa chọn của ban biên tập