Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Chính trị

Hàn Quốc đặt mục tiêu trở thành một trong ba cường quốc thế giới về trí tuệ nhân tạo đến năm 2027

Write: 2023-01-27 11:46:16Update: 2023-01-31 12:17:45

Hàn Quốc đặt mục tiêu trở thành một trong ba cường quốc thế giới về trí tuệ nhân tạo đến năm 2027

Photo : YONHAP News

Thủ tướng Hàn Quốc Han Duck-soo ngày 26/1 đã tham dự Hội nghị Ủy ban chính sách dữ liệu quốc gia, thảo luận kế hoạch cơ bản thúc đẩy ngành công nghiệp dữ liệu, lộ trình chính sách trung và dài hạn được lập ba năm một lần. 

Tại đây, Thủ tướng Han khẳng định cam kết của Chính phủ trong việc hỗ trợ tạo ra việc làm trong ngành công nghiệp mới dữ liệu bằng cách thúc đẩy mở dữ liệu tùy chỉnh theo nhu cầu người dùng dữ liệu công cộng, tăng cường liên kết dữ liệu tư nhân và công cộng.

Từ nay cho tới năm 2025, Chính phủ sẽ nâng số lượng doanh nghiệp giao dịch, phân tích dữ liệu lên 3.500 nơi, bồi dưỡng các chuyên gia và doanh nghiệp tư nhân như đào tạo 1.000 công ty giao dịch dữ liệu.

Cùng với đó, Chính phủ cũng có kế hoạch hỗ trợ tùy chỉnh để các doanh nghiệp chuyển đổi kỹ thuật số thông qua việc mở rộng nền tảng giáo dục như tăng số lượng các trường đại học khoa học dữ liệu và trường học các cấp đi đầu về đào tạo dữ liệu, trí tuệ nhân tạo (AI); sửa đổi phương thức hỗ trợ theo gói mang tính đồng nhất.

Đặc biệt, Chính phủ sẽ tập trung bồi dưỡng lĩnh vực nhân tạo, một lĩnh vực trọng tâm của ngành công nghiệp dữ liệu.

Từ năm nay, Chính phủ đặt mục tiêu để Hàn Quốc nhảy vọt thành một trong ba cường quốc trí tuệ nhân tạo hàng đầu thế giới cho tới năm 2027 bằng cách đầu tư 712,9 tỷ won (580,2 triệu USD) cho 10 dự án lớn như tạo ra nhu cầu ở lĩnh vực công và ngành công nghiệp, đảm bảo công nghệ trí tuệ nhân tạo siêu cách biệt.

Ngoài ra, Chính phủ có kế hoạch từng bước mở dữ liệu hành chính tuyển dụng, thúc đẩy nghiên cứu chính sách cho vấn đề nổi cộm trên thị trường lao động để ứng dụng vào thị trường dịch vụ tuyển dụng tư nhân. Bên cạnh đó, sổ đăng ký thống kê, liên kết dữ liệu hành chính và dữ liệu thống kê, sẽ được tích hợp với các dữ liệu khác để ứng dụng trong công tác điều hành quốc gia của Chính phủ.

Thủ tướng Han Duck-soo nhấn mạnh để Hàn Quốc trở thành quốc gia đi đầu trong cuộc cạnh tranh ngày càng khốc liệt để giành bá quyền trong ngành dữ liệu, thì điều cấp bách nhất là tạo ra hệ sinh thái đổi mới quốc gia dựa trên nền tảng dữ liệu. Do đó, Chính phủ sẽ nhanh chóng xúc tiến các chính sách liên quan.

Lựa chọn của ban biên tập