Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Kinh tế

GNI bình quân đầu người năm 2022 của Hàn Quốc giảm 7,4%

Write: 2023-06-02 14:58:59Update: 2023-06-02 14:59:17

GNI bình quân đầu người năm 2022 của Hàn Quốc giảm 7,4%

Photo : YONHAP News

Ngân hàng quốc gia Hàn Quốc (BOK) ngày 2/6 đã công bố Tổng thu nhập quốc dân (GNI) bình quân đầu người của Hàn Quốc trong năm 2022 là 32.886 USD, giảm 7,4% so với năm 2021 (35.523 USD).

Tuy nhiên, GNI lại tăng 4,5% nếu tính theo đồng won, do tỷ giá hối đoái won/USD tăng 12,9% trong năm ngoái.

GNI được tính bằng tổng thu nhập của người dân từ các nguồn trong và ngoài nước chia cho tổng dân số. 

Tổng thu nhập quốc gia khả dụng theo đầu người (PGDI), chỉ số thể hiện sức mua của các hộ gia đình, trong năm 2022 đạt 18.194 USD, giảm 5,4% so với năm 2021, tính theo đồng won là tăng 6,8%.

Tốc độ tăng trưởng Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) thực tế năm ngoái tăng 2,6%, giống với con số sơ bộ công bố hồi tháng 3 vừa qua.

Xét theo ngành nghề, ngành đầu tư xây dựng giảm 2,8%, đầu tư thiết bị giảm 0,9%, trong khi ngành đầu tư sản phẩm sở hữu trí tuệ, ngành dịch vụ, tiêu dùng tư nhân tăng lần lượt 5%, 4,2% và 4,1%.

GDP danh nghĩa phản ánh biến động vật giá đạt 2.161.800 tỷ won, tăng 3,9% so với năm trước đó (nhưng khi quy đổi sang đồng USD thì GDP danh nghĩa đạt 1.673,3 tỷ USD, giảm 7,9%).

Chỉ số giảm phát GDP, phản ánh tốc độ tăng giá của hàng hóa, tăng 1,3%.

Tổng tỷ lệ tiết kiệm của các hộ gia đình là 34,1%, giảm 2,4% so với năm 2021. Tổng tỷ lệ đầu tư trong nước là 32,7%, tăng 0,7%.

Lựa chọn của ban biên tập