Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Kinh tế

Thu nhập thực tế của hộ gia đình Hàn Quốc tăng sau 5 quý

Write: 2023-11-23 15:45:49Update: 2023-11-23 15:49:02

Thu nhập thực tế của hộ gia đình Hàn Quốc tăng sau 5 quý

Photo : KBS News

Cục Thống kê quốc gia Hàn Quốc ngày 23/11 cho biết thu nhập bình quân của mỗi hộ gia đình trong quý III/2023 là 5,03 triệu won (3.873 USD), tăng 3,4% so với cùng kỳ năm ngoái, nhưng xét cả tình hình lạm phát thì thu nhập thực tế của hộ gia đình chỉ tăng 0,2%, mức tăng sau 5 quý kể từ quý II/2022.

Tuy nhiên, xét riêng nhóm 20% hộ có thu nhập thấp nhất thì thu nhập thực tế lại giảm so với năm ngoái. Trong đó thu nhập do lao động giảm hơn 9% và thu nhập từ kinh doanh cũng giảm hơn 12%.

Chi tiêu hộ gia đình trong quý III đạt trung bình 2,81 triệu won (2.161 USD)/ tháng, tăng 3,9% so với cùng kỳ năm ngoái, nhưng xét thêm lạm phát thì mức tiêu thụ thực tế chỉ tăng 0,8%. Đặc biệt, chi tiêu cho các hoạt động giải trí và văn hóa tăng tới 16%, được cho là do ảnh hưởng bởi người dân gia tăng đi du lịch nước ngoài gần đây.

Ngoài ra, chi phí lãi vay tăng 24,2%, ghi nhận mức tăng lớn nhất trong 5 năm kể từ năm 2018 (xét riêng trong các quý III), do tác động của lãi vay hộ gia đình tăng và lãi suất cao. 
 
Mức chi tiêu của nhóm 20% hộ có thu nhập thấp nhất giảm 1,5%, là nhóm duy nhất có xu hướng giảm. 

Khoảng cách giàu nghèo đã được cải thiện so với cùng kỳ năm trước, nhưng được phân tích phần lớn là do các khoản chi phí tiêu dùng như thuế, phí bảo hiểm xã hội giảm chứ không phải do thu nhập của nhóm người thu nhập thấp tăng lên.

Lựa chọn của ban biên tập