Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Chính trị

Quốc hội Hàn Quốc đồng ý bổ nhiệm ứng cử viên Chánh án Tòa án tối cao

Write: 2023-12-08 16:02:02Update: 2023-12-08 19:08:24

Quốc hội Hàn Quốc đồng ý bổ nhiệm ứng cử viên Chánh án Tòa án tối cao

Photo : YONHAP News

Tại phiên họp toàn thể ngày 8/12, Quốc hội Hàn Quốc đã thông qua dự thảo đồng ý bổ nhiệm ứng cử viên Chánh án Tòa án tối cao Cho Hee-dae.

Đã có 292 nghị sĩ tham gia bỏ phiếu, trong đó có 264 người tán thành, 18 người phản đối, 10 người bỏ phiếu trắng. Điều kiện thông qua dự thảo đồng ý bổ nhiệm là phải có trên một nửa nghị sĩ đương nhiệm tham gia bỏ phiếu, và quá bán tán thành. Phương thức biểu quyết là bỏ phiếu điện tử không ghi danh.

Dự thảo đã được thông qua một cách dễ dàng tại Quốc hội dựa trên nội dung nhất trí của chính giới tại cuộc họp toàn thể của Ủy ban điều trần nhân sự tại Quốc hội vào sáng cùng ngày.

Như vậy, lỗ hổng vị trí Chánh án Tòa án tối cao đã được giải quyết sau 74 ngày kể từ khi Chánh án Kim Myung-soo hết nhiệm kỳ hồi tháng 9, và dự thảo đồng ý bổ nhiệm ứng cử viên Lee Gyun-ryong bị Quốc hội phủ quyết.

Mặt khác, trong cuộc họp cùng ngày, Quốc hội đã tiến hành biểu quyết lại dự thảo sửa đổi Luật công đoàn và làm hài hòa quan hệ lao động (còn gọi là dự luật "Phong bì vàng") và gói ba dự luật phát thanh và truyền hình. Các dự luật này đã bị Tổng thống Yoon Suk-yeol phủ quyết trước đó.

Dự luật "Phong bì vàng" đã bị phủ quyết. Có 291 nghị sĩ tham gia bỏ phiếu, trong đó có 175 phiếu tán thành, 115 phiếu phản đối, 1 phiếu trắng. Với các dự luật đã bị Tổng thống dùng quyền phủ quyết, điều kiện để được thông qua khi tiến hành bỏ phiếu lại là phải có quá bán nghị sĩ đương nhiệm tham gia bỏ phiếu, và phải có trên hai phần ba số phiếu tán thành. 

Trọng tâm của dự luật "Phong bì vàng" là hạn chế doanh nghiệp khởi kiện một cách bừa bãi, đòi bồi thường thiệt hại đối với những tổn thất phát sinh do cuộc đình công của công đoàn. Dự thảo còn mở rộng phạm vi đình công hợp pháp được miễn trách nhiệm bồi thường thiệt hại trong Luật Công đoàn, không cho phép doanh nghiệp khởi kiện cá nhân người lao động cụ thể để đòi bồi thường thiệt hại. 

Gói ba dự luật phát thanh và truyền hình cũng đã bị Quốc hội phủ quyết, do chỉ nhận được từ 176 đến 177 phiếu tán thành trên tổng số 291 nghị sĩ tham gia bỏ phiếu. Các dự luật này có nội dung trọng tâm là nâng số thành viên Hội đồng quản trị các đài phát sóng công cộng, mở rộng quyền hạn tiến cử vị trí thành viên Hội đồng quản trị ra bên ngoài, như các hiệp hội liên quan tới lĩnh vực phát thanh và truyền hình.

Lựa chọn của ban biên tập