Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Chuyện từ Seoul

Thời lượng 15 phút (phát sóng vào thứ Sáu)

Thông tin chuyên mục

Những người Việt Nam và Hàn Quốc đang cùng nhau xây dựng một cộng đồng xã hội tốt đẹp.

MC

Kiều Chinh

Kiều Chinh