Theo dòng thời sự

Bán đảo Hàn Quốc từ A-Z

Tin tức

Bắc Triều Tiên phóng một vật thể được cho là tên lửa hướng về phía miền Nam

Tin tức2023-05-31
Bắc Triều Tiên phóng một vật thể được cho là tên lửa hướng về phía miền Nam

Bắc Triều Tiên phóng một vật thể được cho là tên lửa hướng về phía miền Nam

[Photo : YONHAP News]

Tin mới nhất